Над 46 нерегламентирани сметища и замърсени терени почисти за година ОП „Паркстрой – Русе“

Дейността на ОП „Паркстрой – Русе“, която по същество се отнася за настоящият отчет е ориентирана косвено по изпълнението на някои от стратегическите цели.

През 2023 г. се извършиха дейности по премахване на нерегламентирани сметища и замърсени общински терени на територията на града, възложени с писма от Община Русе.

Почистени са над 46 бр. нерегламентирани сметища и замърсени терени. Изнесени отпадъци на депо – 964,94 тона с 338 курса. Машинно товарене с багер за 258 машиночаса.

По-големи почистени нерегламентирани сметища:

  • По бул. „Гоце Делчев“- 122,080 тона
  • В м-ст „Пухлево дере“ – 142,880 тона
  • В м-ст „Калнъ дере“ – 208,420 тона
  • По ул. „Матей Стайков“ – 34,360 тона
  • В парк „Приста“ – 29,440 тона
  • Източна промишлена зона – 36,700 тона
  • По ул. „Кръстец“ – 46,84 тона
  • Кв. „Средна кула“ и „Долапи“ – 45,480 тона
  • В м-ст „Табия“ и „Тракция“ – 64,920 тона
  • ПВ „Дунав Мост“Транспорт отпадъци на депо – 30 курса – 11,860т.за 11 почиствания – 88 работни дни.
Сподели: