спортна зала васил левски басейн

Над 5000 лева бяха насочени към завършването на спортната зала в СУ „В. Левски“ – Русе

С цел  усвояване на целевата субсидия от републиканския бюджет в пълен обем от приключилите обекти през 2021 година Общински съвет – Русе одобри днес остатъкът от целевата субсидия да бъде насочен към приоритетен обект в образованието „Спортна зала в СУ „В. Левски“, находящ се в УПИ 1- училище, кв. 848, в кв. „Дружба 1“, ул. „Гео Милев“ №1, гр. Русе“. Промяната ще се отрази в стойностите на следните обекти финансирани с целева субсидия за капиталови разходи:

Корекции в Инвестиционната програма за 2021г. с целеви  средства:

  Наименование на обектаФинансиране с целеви средства /било/Финансиране с целеви средства /става/Финансиране със собствени средства /било/Финансиране със собствени средства /ставa/Корекция „+“/“-„
§5206 „Изграждане на инфраструктурни обекти“ Дейност 604 „Осветление на улици и площади“ Обект “Осветление по ал. Лилия, гр. Русе   Обект „Осветление по ул. „К. Величков“, ул. „Г. С. Раковски“ и ул. „Духовно възраждане“, гр. Русе“          58 380   23 856              53 305   23 587                -5075     -269      
§5206 „Изграждане на инфраструктурни обекти“ Дейност 619 „Други дейности по жилищното строителство, благоустройството и регионалното развитие“ Обект „Разширение на паркинг между бл. „Скопие“, бл. Ниш и ул. „Доростол“ – ИТП, АН, СН и СМР, Русе   Обект „Благоустрояване на бл. 131 и бл.133 , ул. „Юндола“ кв. „Здравец“, вкл. Осветление и паркинг – II етап – СМР, Авторски надзор, Русе“              61 000         173 007            60 900         172 903              -100         -104
§5202 „Придобиване на сгради“ Дейност 322 „Неспециализирани училища, без професионални гимназии“ Обект „Спортна зала в СУ „В. Левски“, находящ се в УПИ 1- училище, кв. 848, в кв. „Дружба 1“, ул. „Гео Милев“ №1, гр. Русе“          179 457          185 005          657 754            657 754            +5 548    

сн. Архив

Сподели: