Над 7 млн. лв. е приносът на Лидл България към икономиката на община Русе за една година

Над 7 млн. лв. е приносът на Лидл България към икономиката на община Русе за една година

Над 7 млн. лв. е ефектът от търговската дейност на Лидл България в община Русе през 2022 г., показва анализът на Института за пазарна икономика (ИПИ), направен за шестте най-големи общини в страната.

В Русе работещите магазини на Лидл България до момента са три, като общите инвестициите в трите обекта са за близо 21 млн. лв. През настоящата година веригата ще отвори два нови магазина в града.

Преки и непреки ефекти към икономиката на Русе

Съвкупният принос на компанията към икономиката на общината се формира чрез преките и непреките ефекти от нейната дейност. Според методологията на ИПИ преките ефекти се постигат както чрез плащанията към производители и доставчици на стоки от областта, така и чрез инвестициите, разходите за персонал и тези за външни услуги по текущата издръжка на мрежата от търговски обекти. За Русе стойността на преките ефекти от дейността на Лидл България за 2022 г. е за близо 5 млн. лв.

Дейността на производителите и доставчиците, обслужващи Лидл България, увеличава търсенето на стоки, материали, услуги и труд в региона, като така се разраства първоначалният пряк ефект. Потреблението на домакинствата на работещите в Lidl също дава последващо вторично въздействие. Така общите допълнителни ефекти от дейността на Лидл България в град Русе и областта са около 3 млн. лв. за 2022 г.

В резултат съвкупният принос към икономиката на община Русе от дейността на Lidl само за 2022 г. е общо над 7 млн. лв., а с откриването на нови магазини този принос ще се увеличава.

Принос чрез инвестиции

Средно в изграждането на своите три магазина в общината компанията е влага средно 7 млн. лева за всеки магазин. През 2021 и 2022 г. в модернизация и обновление на трите обекта са вложени близо 1 млн. лева.

Принос като работодател

През 2022 г. средногодишният брой на заетите в Lidl в града е 93 души, а към декември 2022 г. за компанията в Русе работят 102 души. Спрямо 2021 г. това е повишение с 18%. За сравнение, наетите в страната намаляват с 2% през 2022 г., а тези само в сектора на търговията – с 1%. Това показва, че Лидл България продължава да създава допълнителни работни места при свиваща се заетост на регионалния пазар на труда и особено – в сектора на търговията.

През 2022 г. средната брутна заплата на служителите в обектите на Lidl в Русе с 41% по-висока от средното заплащане в сектора на търговията в страната и 77% от това сектора на търговията в общината.

Принос през закупуване на местни стоки и услуги

Икономическото въздействието на Лидл България в Русе включва и приноса към местни производители и доставчици на стоки за продажба във веригата. През 2022 г. доставките на стоки от област Русе за Лидл България – както за вътрешния пазар, така и за износ – са за близо 2 млн. лева, основно плодове и зеленчуци.

Принос като данъкоплатец

Лидл България играе все по-важна роля като устойчив и значим данъкоплатец в общините, в които извършва своята дейност. Приносът на компанията в бюджета на община Русе за 2021 г. е близо 68 хил. лева. Ежегодно Лидл допринася за 0,1% от собствения приход на общината. Откриването на всеки нов обект увеличава тези показатели.

За Лидл България 

Lidl е най-голямата верига магазини за хранителни стоки в Европа. Част e от немската Schwarz Gruppe и присъства в 31 държави. В България Lidl стартира своята дейност през 2010 г. Днес компанията има 122 магазина в 54 града и над 4000 служители. Предимствата на специфичния бизнес модел, широката гама продукти с оптимално съотношение качество-цена и въвеждането на редица иновативни практики и модели, наложиха Lidl в България като смарт дискаунтър, предлагащ високо качество на добра цена, и компания, която подхожда честно, отговорно, с мисъл и грижа за своите клиенти, служители и партньори.

Сподели: