Часове по компютърно моделиране се проведоха в ОУ "Иван Вазов" - Русе

Над 700 специалисти със средно образование в компютърните науки ще са нужни в Русенска област до 5 години

Второто за 2019 г. проучване на потребностите на работодателите от работна сила, показа запазване на устойчивия темп на търсене на работна сила и през следващите 12 месеца. Претеглените данни от анкетното проучване с голяма вероятност определят нужда от повече от 300 хиляди работници и специалисти, с умения в различни професионални направления. Това е близо 13% от заетата в момента работна сила (2 312 298 наети по трудово и служебно правоотношение към края на м. септември 2019г.)[1] 

 • 76 449 фирми ще наемат нов персонал през следващите 6 месеца;
 • През следващите 12 месеца ще се търсят 165 813 специалисти с квалификация, като най-търсени ще са: Строител, Заварчик, Работник в растениевъдството, Машинен оператор, Оперативен счетоводител, Шивач, Шлосер, Готвач, Програмист и др.
 • От други 90 552 специалисти с правоспособност или висше образование ще се нуждае българският бизнес, като петте най-търсени ще са: Учители и преподаватели, Шофьори, Специалист софтуер и ИКТ специалисти, Медицински сестри и лекари, машинни инженери и др.
 • 64 397 работници без специалност ще са нужни в различните сектори на икономиката през следващите 12 месеца;
 • Затруднения при осигуряване на нужните им кадри срещат повече от 76,1% от работодателите в страната. За сравнение, те са с 2 пункта по-малко от тези, заявили, че срещат трудности при наемането на персонал при първото за 2019 г. проучване проведено през февруари – март;
 • Най-сериозни затруднения работодателите срещат при намиране на продавач-консултанти, оперативни счетоводители, шивачи, машинни оператори, строители и готвачи.
 • Основната форма на заетост през следващата една година ще е на постоянен договор и пълен работен ден, което заявяват 8 от 10 работодателя;
 • Повече от 31 хил. информатици ще са необходими на българския бизнес следващите 3 до 5 години, както и близо 15 хил. специалисти по комуникационна и компютърна техника.
 • В 15 от 28-те области има свободна работна сила, която да покрие заявените нужди на работадателите;
 • Търсенето на персонал в София-град превишава повече от 5 пъти свободната работна сила на областта;
 • В областите Бургас, Смолян и Пазарджик заявените потребности от работна сила са повече от 15% от ИАН, докато в Монтана, Кюстендил и Ловеч те са под 5%;
 • Областите, в които работодателите заявяват най-много потребности от работна сила с професии тясно свързани с Индустрия 4.0 са София-град, Варна, Пловдив, Русе и Плевен.

Специалисти със средно образование по компютърни науки ще са обект на търсене отново най-масово в София-град с над 9 200 души, следвана от област Русе – с близо 700 души и област Варна – с 545 компютърни специалисти. Явно тези области се очертават, като центрове, в които бизнесът очаква по-силно приложение на новите технологии и  Индустрия 4.0. В 9 от областите работодателите не са заявили очаквани потребности от компютърни специалисти със средно образование в близките 3 до 5 години. Това са Враца, Велико Търново, Шумен, Кърджали, Габрово, Монтана, Ямбол, Кюстендил и Ловеч.

сн. Архив

Сподели:

Още новини от деня