Над 7000 заявления за помощи за отопление подадени в РДСП - Русе досега

Над 7000 заявления за помощи за отопление подадени в РДСП – Русе досега

До 31 октомври 2018 г. в дирекциите „Социално подпомагане“ ще продължи приемът на заявления-декларации за отпускане на целева помощ за отопление за отоплителен сезон 2018/2019 г. Размерът на целевата помощ за настоящия отоплителен сезон е 374,15 лв. (74.83 лева месечно).

През предходния отоплителен сезон 2017/2018 г. приетите заявления-декларации са били 6765, във връзка с които са били издадени 5840 заповеди за отпускане на помощ и 925 заповеди за отказ.

През настоящия отоплителен сезон, към 30.10.2018 г., в област Русе са приети общо 7064 заявления-декларации, в т.ч. за община Русе – 2786. Най-голям е броят на желаещите да се отопляват с твърдо гориво в областта – 5477 лица и семейства и с електроенергия – 1028. Издадените заповеди за отпускане на целева помощ за отопление са общо 5922, заповедите за отказ – 634, а в процес на обработка са 508 заявления.

Това съобщи днес директорът на РД „Социално подпомагане“ – Русе Милена Влахова. /на снимката днес/

Сподели: