радиатор отопление

Над 73 % от клиентите на „Топлофикация Русе“ имат да плащат сметки до 50 лева за месец ноември

За месец ноември 2023 година „Топлофикация Русе” АД е предоставила на клиентите на топлинна енергия за битови нужди 6976,511 МВтч, като за същия период през 2022 година дружеството ни е предоставило топлинна енергия в размер на 8167,73 МВтч.

Анализ на фактурите за топлинна енергия за месец ноември 2023 година показва, че сумите, които клиентите ще заплатят са значително по-малки в сравнение с месец ноември 2022 година, поради по-високата средна температура за месец 11.2023 в размер на 12,624 ºС в сравнение с 10,1ºС  през ноември 2022 година. 95,36 % от клиентите на дружеството ще заплатят суми до 100 лева с ДДС, като за същият период през 2022 година са били 89,82%.

Сметки до 50 лева имат да плащат 13653 клиента или 73,85% от клиентите.
От 50-100 лева имат да плащат 3977 клиента или 21,51% от клиентите.

Тук може да видите сравнителен анализ на фактурите за месец ноември 2023 и ноември 2022 година.

Сподели: