Агенцията по заетостта: Отново на работа? Подгответе се от вкъщи!

Над 8280 безработни започнаха работа през 12-те месеца на епидемична обстановка в Русенска област

Време за прочитане: 2 мин.

Административната статистика на Агенцията по заетостта показва, че общият брой на преминалите от безработица в заетост през 12-те месеца на епидемична обстановка е 8284 лица от област Русе, което означава, че средно на месец повече от 690 регистрирани безработни са намерили своето ново работно място. През февруари броят на започналите работа регистрирани безработни достигна 669, което е със 155 повече спрямо януари. Други 11 търсещи работа от групата на пенсионерите, учащите и заетите също са намерили своето ново работно място чрез бюрата по труда.

 В реалната икономика са устроени 73% от започналите работа през февруари, като от тях най-много са наети в сектора на преработващата промишленост – 41,3%, следвани от държавното управление – 8,9% търговията – с 6,3%, строителство – 5,6%, селско стопанство 4,8% и др.

По схеми на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” (ОПРЧР) са започнали работа 176 лица. Схемата „Заетост за теб” по ОПРЧР, която стартира през месец юли 2020г. като антикризисна мярка, е осигурила заетост на 608 лица, като само  през февруари  са сключени трудови договори с нови 175 безработни лица.

Според административната статистика на Агенцията по заетостта равнището на регистрирана безработица в област Русе през февруари е 6.7%[1]. Спрямо предходния месец се наблюдава намаление от 0.3% в стойността на показателя, а ръстът на годишна база е с 0.5 пр. пункта. Равнището на регистрираната безработица в страната през февруари 2021г. е 6,9%. В края на месеца регистрираните безработни в бюрата по труда от област Русе (Русе, Бяла и Ветово) са били 6856, което е с 334 лица по-малко от януари. На годишна база увеличението е с 506 лица.

По общини регистрираната безработица в абсолютен брой и относителен дял има следния вид: най-високо е равнището на безработица в община Ценово –26,2% /465/ следват общините Борово – 24,8% /385/, Ветово – 23,6% /961 /,  Бяла – 14,9% /717/, Две могили – 12,8% /435/, Сливо поле – 9% /306/, Иваново –5,9% /170/ и най-ниско в Русе – 4,2% /3417/.

За ползване на посредничеството и услугите на бюрата по труда от русенска област през месеца са се регистрирали нови 686 безработни лица. Освен тях, други 38 от групите на търсещите работа заети, учащи и пенсионери, също са се регистрирали в териториалните поделения. Наблюдението на входящия поток на регистрираните безработни през изминалия месец, показва, че от общия брой новорегистрирани най-голям е делът на работилите в преработваща промишленост – 27,7%,  следвани от търговията – 11.5%, селско стопанство – 5,7%, транспорт – 3,6%, строителство-3,6%.

Антикризисните мерки за краткосрочна подкрепа на заетостта, популярни като „60/40” и „80/20” (проект „Краткосрочна подкрепа за заетост в отговор на пандемията от COVID-19” по ОПРЧР), продължават да работят за запазване на заетостта, като през месец февруари над 5449 заети лица са били компенсирани по тези мерки. Мярката „Запази ме”, финансирана по ОПРЧР и финансовия механизъм React-EU, за компенсиране заетите лица в принудителен неплатен отпуск, наложен от спирането на редица икономически дейности с цел овладяване на пандемията от COVID-19, осигури към 28 февруари средства на 1316 заети лица. В едногодишния период на усложнена епидемична обстановка тези антикризисни мерки спомогнаха за запазване на заетостта на повече от 6700 заети лица.

Нараства търсенето на работна сила, като заявените работни места на първичния пазар на труда през февруари са 512. Най-голям дял свободни работни места в реалната икономика са заявени в преработващата промишленост (42,6%), строителството (6,4%), търговията, ремонтът на автомобили и мотоциклети (5,9%), селско стопанство (5,7%).

 Най-търсените професии през месецa са: общи работници, шивачи и гладачи; служител запитвания, машинни оператори, експедитори, лични и социални асистенти, шлосери, чистачи и хигиенисти, и др.    

Сподели:

Още новини от деня