Над 920 хил. лева са приходите на местата за настаняване в Русенска област през юни

Над 920 хил. лева са приходите на местата за настаняване в Русенска област през юни

През юни 2022 г. в страната са функционирали 3 090 обекта с над 10 легла – хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 131.4 хил., а на леглата – 295.0 хиляди. В сравнение с юни 2021 г. общият брой на местата за настаняване, функционирали през периода, се увеличава с 20.1%, а броят на леглата в тях – с 20.6%. 63 места за настаняване са функционирали през юни в Русенска област с общо 2 340 легла, като са осъществени 70 200 леглоденонощия. 16 881 реализирани нощувки, в това число и 4417 от чужди граждани са донесли над 920 хил. лева за месеца. 297 хил. лева от тях са дошли от чужди граждани. 10 865 са пренощувалите лица, от които 3043 са чужденци.

Общият брой на нощувките във всички места за настаняване, регистрирани през юни
2022 г., е 2 824.7 хил., или със 71.5% повече в сравнение със същия месец на предходната година. Чуждите граждани са реализирали 1 698.1 хил. нощувки, а българските – 1 126.6 хиляди.

През юни 2022 г. в хотелите с 4 и 5 звезди са реализирани 75.5% от общия брой нощувки на чужди граждани и 47.2% – на българи. В местата за настаняване с 3 звезди са осъществени 16.9% от нощувките на чужди граждани и 25.4% – на българи, докато в останалите места за настаняване (с 1 и 2 звезди) те са съответно 7.6 и 27.4%.

Броят на пренощувалите лица в местата за настаняване през юни 2022 г. се увеличава с 49.0% в сравнение със същия месец на 2021 г. и достига 838.1 хиляди. Българските граждани, нощували в местата за настаняване през юни 2022 г., са 462.5 хил. и са реализирали средно по 2.4 нощувки. Чуждите граждани са 375.6 хил. и са реализирали средно по 4.5 нощувки, като 73.2% от тях са нощували в хотели с 4 и 5 звезди.

Общата заетост на леглата в местата за настаняване през юни 2022 г. е 32.4%, като се увеличава с 9.0 процентни пункта в сравнение с юни 2021 година. Най-висока е заетостта на леглата в местата за настаняване с 4 и 5 звезди – 42.1%, следват местата за настаняване с 3 звезди – 27.8%, и с 1 и 2 звезди – 18.7%.

Приходите от нощувки през юни 2022 г. достигат 178.8 млн. лв., като 114.6 млн. лв. са от чужди граждани, а 64.2 млн. лв. – от български граждани.

Методологични бележки

От 2012 г. статистическото изследване на дейността на местата за настаняване се провежда месечно в съответствие с Регламент № 692/2011 на Европейския парламент и на Съвета относно европейската статистика на туризма и Регламент № 1051/2011 на Европейската комисия за прилагане на Регламент № 692/2011 на Европейския парламент и на Съвета относно европейската статистика на туризма по отношение на структурата на отчетите за качеството и предаването на данните.

В наблюдениетосе включват категоризираните хотели, къмпинги и други места за краткосрочно настаняване с над 10 легла, функционирали през съответния отчетен период.

В показателя други места за краткосрочно настаняване са обхванати вилни и туристически селища, хостели, къщи за гости, бунгала, почивни домове, хижи, частни квартири и апартаменти и други места за краткосрочно настаняване.

Легладенонощия в експлоатация е максималният капацитет на разкритите легла за всеки ден от отчетния месец.

В приходите от нощувки в местата за настаняване са включени сумите, заплатени от гостите, без стойността на допълнителните услуги.

Сподели: