съдебна палата русе съд прокуратура

Над 96 000 лева обезщетение трябва да плати „Порт Булмаркет” ЕАД на родителите на загинал работник

Време за прочитане: 2 мин.

Д. П. работел в ответното дружество на длъжността „талиман” с място на работа: Пристанище – Русе, обработка на товари, прилежащ склад към „Порт Булмаркет”ЕАД. Отговарял за точното приемане по количество и качество, стифиране, съхранение и издаване на товарите в поверения му склад. Организирал и контролирал безопасното стифиране на товарите чрез смяна на разположението им, което фиксирал с боя и други пособия.

На 23.03.2015 г., около 16.30 часа, докато бил на работа и участвал в процеса на товарене на петтонни рулони ламарина, същият бил затиснат от мотокар, тип „Калмар”, с тежест 25 тона, управляван от мотокариста В. Г., който при ляв завой не видял сина на ищците и го затиснал. Премазан от задното колело, същият получил множество съчетани травми, вследствие на което починал. Инцидентът бил признат за трудова злополука със заповед на ръководителя на ТП на НОИ от 27.03.15 г. При извършеното разследване от НОИ по повод злополуката компетентните органи констатирали нарушения на нормативните актове от страна на работодателя. Ищците твърдят, че внезапната смърт на сина им им нанесла тежък и непоносим удар. Били много задружно семейство, а той бил всеотдаен син, който се грижел за двамата си родители. Същият бил и морална опора в старините им и полагал изключително големи грижи за тях чрез материално осигуряване и лични грижи и помощ в домакинството, а при нужда и посещение на лекар. Макар да имат и друг син, по-малкият им създавал комфорт в дома им и обединявал семейството като цяло. Ищците изпаднали в силно депресивно състояние, като и към момента не можели да преодолеят тъгата по сина си. Изпаднали в дълбока криза и приемали успокояващи медикаменти поради шока. Претендират ответникът да им заплати обезщетение за причинените им неимуществени вреди вследствие смъртта на сина им в размер на 150 000 лв. за всеки от тях, ведно със законната лихва от датата на злополуката и направените деловодни разноски.

Районен съд – Русе осъди „Порт Булмаркет” ЕАД да заплати на Ф.Д.П. и П. С. П. обезщетение по чл.200 КТ в размер на 48 874 лв. за всеки от тях, в качеството им на родители на Д. П., починал на 25.03.2015 г. при трудова злополука, ведно със законната лихва върху обезщетенията, считано от 25.03.2015 г. до окончателното им плащане. Съдът отхвърли исковете за заплащане на обезщетение над 48 874 лв. до 150 000 лв. за всеки от ищците, като неоснователни.

Ф.Д.П. и П. С. П. трябва да заплатят на „Порт Булмаркет” ЕАД 5 439.46 лв. разноски по компенсация.

„Порт Булмаркет” ЕАД трябва да плати по сметка на РРС 3 909.92 лв. държавна такса по делото и 727.98 лв. деловодни разноски. Решението подлежи на обжалване пред Окръжен съд – Русе.

Сподели:

Още новини от деня