община бяла 1

Наемателите на общиски обекти и терени в Бяла няма да плащат за времето на извънредното положение

Ръководството на Община Бяла уведомява всички наематели и ползватели на недвижими имоти – общинска собственост, чиято дейност е временно преустановена, че ще предложи на Общински съвет Бяла проект на Решение да не заплащат наемна цена за срока от 13 март 2020 година до отмяната на извънредното положение, по договорите им за наем на имоти общинска собственост, ползвани за търговска дейност и сключени по реда на Закона за общинската собственост.

Стремежът ни е при прилагането на тези мерки да бъде облекчена финансовата тежест за малкия и среден бизнес в общината, който е пряко засегнат от въведените ограничения и забрани в Закона за мерките и действията по време на извънредното положение във връзка с COVID-19 и последвалите го заповеди на Министъра на здравеопазването и на Кмета на Община Бяла.

Сподели:

Още новини от деня