читалище-могилино

Наззначена е секционна избирателна комисия в Могилино за предстоящия избор на кмет

В Общинска избирателна комисия Две могили е постъпило писмо №573/05.02.2024 от Община Две могили с вх.№14/06.02.2024г на ОИК-Две могили, относно предложение по чл.91, ал.8 и 9 от Изборния кодекс. Съгласно горепосочените разпоредби на ИК и Решение №2955 -МИ/25.01.2024г. на ЦИК са предоставени изискуемите документи по чл.91, ал.8 от ИК за съставите на СИК в Община Две могили за произвеждане на нов избор за кмет на кметство Могилино на 10.03.2024г, насрочен за 10 март 2024г.

Съобразявайки това, както и на основание чл.87, ал. 1, т. 5, чл. 89, чл.90, чл.91, чл.92, чл.95, чл.96, § 1, т.10 от ДР на Изборния кодекс и Решение №2955 – МИ/25.01.2024 г. и Решения № 9-МИ-НЧ/29.01.2024г и № 10-МИ-НЧ/29.01.2024 на ОИК – Две могили,  Общинска избирателна комисия – Две могили назначи в избирателна секция 180800011 – община Две могили, с. Могилино , ул. „Възраждане“ №69, Читалище:

ДЛЪЖНОСТИМЕ, ПРЕЗИМЕ, ФАМИЛИЯЕГН
1ПРЕДСЕДАТЕЛЗДРАВЕНА ЕФТИМОВА ДАВИДОВА**********
2ЗАМ. ПРЕДСЕДАТЕЛСТЕФАН ПЕТКОВ ЦАНЕВ**********
3СЕКРЕТАРПАВЛИНА МИЛКОВА ЙОРДАНОВА**********
4ЧЛЕНМАРГАРИТКА НИКОЛОВА ПЕТКОВА**********
5ЧЛЕНШУКРИ АЛИЕВ МЕХМЕДОВ**********
6ЧЛЕНМИЛЕН ЗДРАВКОВ ГАНЕВ**********
7ЧЛЕНМАРИО ИВАНОВ МИТЕВ**********
Сподели: