Белоев

Най – висока оценка от Министерството на образованието и науката за работата на Русенския университет

На 15 октомври 2021 г. от МОН пристигна добрата новина, че работата на Русенския университет за първата година от изпълнение на Политиката за развитие на висшето училище, утвърдена със заповед на Министъра на образованието и науката, е оценена с максималната оценка 4.00, означаваща 100-процентно постигане и преизпълнение на стойностите по всички индикатори в стратегическия документ.

Белоев

Това е изключително признание за качеството на образователната и изследователската дейност в университета, за постигнатото високо ниво на иновативност и дигитализация на образователното съдържание, за резултатността на изследователската и международната дейност и за цялостното многостранно възходящо развитие на Русенския университет. Получената максимална оценка е повод за изключително удовлетворение и изразяване на благодарност за усилията на цялата академична общност на Русенския университет. Признателност към нашите преподаватели и изследователи за неуморния им стремеж към самоусъвършенстване и равняване по най-добрите европейски и световни академични практики. Благодарност към студентите и докторантите от Русенския университет за високите им постижения и партньорството в учебния процес и изследователската дейност. Признателност към всички сътрудници и партньори на университета, за които успехът на висшето училище е мисия и призвание. Специална благодарност към нашите колеги от МОН за подкрепата и ползотворното сътрудничество.

Най-високата оценка за работата на Русенския университет доказва безспорно потенциала му на предприемчива и иновативна институция, ангажирана с развитието на регионалната екосистема. Но тази оценка също така ни задължава да продължим напред с неотслабваща енергия и устременост към още по-високи успехи.

Нека заедно да продължаваме да градим мечтаното бъдеще на Русенския университет като отворено иновационно пространство, в което се преплитат духът на традицията, новаторството на идеите и респекта към непреходните академични ценности.

Сподели: