ТИЦ Русе

Най-голямо повишение на туристопотока през изминалата година отбелязва Русе, който е посрещнал с 19,1% повече в сравнение с 2022 г.

През 2023 г. регистрациите на туристи са с 13,4% повече спрямо 2022 г., и с 5,5% повече в сравнение с 2019 г.

По текущи данни от Единна система за туристическа информация (ЕСТИ) за периода 1 декември 2023 – 31 януари 2024 г. общият брой регистрации на туристи у нас е 937 527. Ръстът спрямо 1 декември 2022 – 31 януари 2023 г. е малко над 5%.

Що се отнася до градския туризъм, традиционните градски дестинации у нас също отбелязват значителен ръст. Столична община отбелязва 13% повече туристи през 2023 г. спрямо 2022 г. Най-голямо повишение на туристопотока през изминалата година отбелязва Русе, който е посрещнал с 19,1% повече в сравнение с 2022 г. Със 17,5% повече туристи е посрещнал Пловдив, посетилите Велико Търново са с 16,4 на сто повече през 2023 г. в сравнение 2022 г. Плевен бележи ръст от 14%, с 13,8% повече посещения отбелязва и Варна, 12,9% повече са посетителите и в Бургас. Стара Загора също отбелязва с 4,7% повече туристи през 2023 г.

Сподели: