Пепелина

Най-малкото село на Русенска област има двойно повече жители по настоящ адрес, отколкото по постоянен

За времето от 10.12.2016 г. до 06.12.2017 г., работата на кметския наместник на село Пепелина Георги Корчев е разпределена в две основни направления – работа с хората и грижа за протичане на нормален живот в село Пепелина, и задачи свързани с развитието на туристическия обект Пещера Орлова чука, която се намира в землището на Пепелина.

От 01.09.2017 г. г-н Корчев поема функциите на кметски наместник и на с. Широково.

В с. Пепелина към момента по постоянен адрес се водят 11 жители, по настоящ адрес – 21, а реално живеят 14 човека. Броят на пребиваващите в селото се увеличава значително през топлата част от годината.
В с. Широково по постоянен адрес се водят 28 жители, по настоящ 52, а в момента пребивават около 38 човека.
Кметският наместник не разполага със собствен бюджет и за дейността си разчита на общинския бюджет. В началото на годината към кметския наместник на с. Пепелина и с. Широково бе назначен работник, който да отговаря за чистотата и текущите нужди на селата. Към момента местонахождението на канцеларията на кметския наместник е без промяна. Поради липса на интернет връзка, а и поради малкия брой искания, по-голямата част от административното обслужване на физическите лица се извършва от общинската администрация в Две могили. Основната административна дейност, която извършва кметският наместник е входиране и издаване на служебни бележки на земеделски стопани, както и оповестяване на уведомления за инвестиционни предложения и заповеди на Кмета на Община Две могили.

За изминалата година събираемостта на местни данъци и такси за с. Пепелина е както следва:
Събираемост на местните данъци – 1 382 лева – 70 %;
Събираемост на такса битови отпадъци – 4 093 лева – 70 %.
За изминалата година събираемостта на местни данъци и такси за с. Широково е както следва:
Събираемост на местните данъци – 1 124 лева – 62 %;
Събираемост на такса битови отпадъци – 3 237 лева – 62 %.

В село Пепелина няма промишлени предприятия. Има регистрирани повече от 10 животновъдни обекта, като повечето от тях са пчелини с общ брой на пчелните семейства повече от 1000 семейства. В кравефермата, която се стопанисваше от нови собственици, повече не се извършва стопанска дейност. В същия стопански двор се намира птицеферма за отглеждане на бройлери, която продължава да функционира. Рибарникът продължава да работи.

В село Широково също се отглеждат пчелни семейства от регистрирани земеделски стопани. В покрайнините на селото има частна кравеферма.

Нивите в землището на Пепелина и Широково се обработват от различни селскостопански производители и кооперации. Малкото пустеещи селскостопански площи (частна, държавна и общинска собственост), се намират по поречието на р. Черни лом, където достъпът е силно ограничен.

През изминалата година, в с. Пепелина има подадени едно уведомление за инвестиционни предложения: за засаждане на овощна градина от орехи и лешници, на взета под наем общинска земя.

Към момента в село Пепелина няма търговски обект и заведения. Доставката на храни се извършва редовно от фирма Баки три пъти в седмицата (понеделник, сряда и петък).

Има действаща една къща за гости в махала Тютюнка, която работи при наличие на направени резервации.

В с. Широково, от октомври също няма магазин. Това предизвика безпокойство у постоянните жители на селото, но за съжаление към момента няма частник, който да е склонен да отвори магазин. Все пак, всеки ден има доставки на хляб от двама различни доставчици. Всяка седмица в селото идва търговец на плодове и зеленчуци, захарни изделия и основни храни.

За сметосъбирането и извозването на битовите отпадъци, след навлизането в ликвидация на досегашната фирма, се грижат служителите на общината. За съжаление, техниката с която се работи е изключително амортизирана, което води до постоянно дефектиране на контейнерите в с. Пепелина. „Малкият камион“, който отговаря за двете села постоянно аварира, в следствие на което през лятото имаше период от 6-7 седмици без сметосъбиране.

Електрозахранването на селата е стабилно, като голям проблем създават клоните на дърветата прорастнали в жиците, които при по-силен вятър често прекъсват захранването.

При подаване на сигнали аварийните екипи действат според възможностите си, което за съжаление често не е никак бързо. При една от бурите през лятото, почти цялото село Широково остана без ток 3 дни, а при следващата в с. Пепелина, части от селото останаха 2 дни без ел. захранване.

Водоснабдяването е един от постоянните проблеми в двете села. Старият етернитов водопровод често аварира, като прекъсванията в захранването понякога са ежедневни. Авариите се отстраняват бързо, но често са последвани от нови само на няколко метра от старата. Дългосрочно решение на проблема би било единствено пълната подмяна на водопровода в селото. Такава подмяна бе направена частично към Тютюнка махала в Пепелина.

Състоянието на уличното осветление за съжаление става все по – тежко. Липсата на резервни части и нови осветителни тела, на фона на лошите метеорологични условия, доведе до моменти, в които улиците бяха тъмни.

Снегопочистването се извършва своевременно и качествено.

В Пепелина и Широково има по един жител, които използват услугите на „социалния патронаж“.
Един от основните проблеми в село Пепелина е лошото състояние на улиците. По-голямата част от тях са с тревна настилка (особено в Новата махала). В този случай избуяващата растителност на места напълно ги препречва, а най-слабият дъжд или сняг ги прави непроходими, включително и за камиона, извозващ сметта. На други места, където настилката е от трошен камък или калдаръм, са се образували трапове, в които се събира вода а вече и кал и прави възможно преминаването единствено с високо проходим
автомобил (пътя от разклона до кравефермата покрай бившия Дунарит, пътя от моста към Тютюнка махала, всички улици към и в Зелена махала). За целта беше осигурен т. нар. „фрезован асфалт“, който предстои да се разстели на проблемните участъци. И в Пепелина и в Широково са се отворили дупки в съществуващата асфалтова настилка, които с времето увеличават размерите и дълбочината си.
Друг сериозен проблем е слабото покритие на мобилните оператори и липсата на стабилен интернет и в двете села.

На територията на селата няма действащи регламентирани или нерегламентирани сметища. В редките случаи на нарушения, след предупреждение, нередностите се отстраняват своевременно. За съжаление зачестяват случаите на изхвърлянето на битови, строителни и други отпадъци по пътя Две могили – Широково.

През изминала година при една от бурите, ел. захранването на помпената станция бе спряно за няколко дни, което доведе до спирането на водата в с. Пепелина за едно денонощие. За щастие аварията беше отстранена. С цел отстраняване на опасността от падане на дървета през зимния сезон, намаляване на опасността от прекъсване на ел. захранването и осигуряване на достъп на сметосъбиращата техника, бяха орязани дърветата по улиците в селата.

През пролетта в землището на с. Широково възникна полски пожар, който бе овладян бързо, с помощта на доброволци от с. Пепелина.

През 2017 в Пепелина и Широково няма регистрирани сериозни престъпления и нарушения на обществения ред. В редките случаи на нарушения, след съдействие от служителите на КООРС или на полицията, проблемите бяха разрешени.

сн. Кметство Пепелина

Сподели:

Още новини от деня