Най – много са реализираните нощувки от румънци в местата за настаняване на Русенска област през март

През март 2019 г. на територията на област Русе са функционирали 50 места за настаняване с общ капацитет 2 021 легла, от които 22 хотели с 1 115 легла.

Общият брой на реализираните нощувки във всички места за настаняване, регистрирани през март 2019 г., е 16 818, като от тях 11 145 са от български граждани, а 5 673 – от чужденци. Спрямо март 2018 г. нощувките бележат увеличение с 5.6%, като при чуждестранните туристи увеличението е с 18.5%, а при гостите от страната се запазва техния брой. През март 2019 г. в местата за настаняване в област Русе, категоризирани с 1 и 2 звезди, са реализирани 53.5% от всички нощувки на български граждани и 22.1% от тези на чужденци.

Относителният дял на реализираните нощувки от чужди граждани през третия месец на 2019 г. е 33.7% и в сравнение с март 2018 г. се увеличава с 3.6 процентни пункта.

През март 2019 г. с най-голям дял (49.2%) от общия брой нощувки на чужденци във всички места за настаняване на територията на област Русе са туристите от държави – членки на ЕС. В сравнение със същия месец на 2018 г. този дял се увеличава с 1.1 процентни пункта. Най-много нощувки са реализирани от гости от Румъния – 994, следвани от граждани на Италия – 319 и Германия – 309 нощувки. Сред чуждите гости от европейски държави извън границите на ЕС най-много нощувки са регистрирали туристите от Руска федерация – 529, които са реализирали средно по 2.9 нощувки.

Пренощувалите лица във всички места за настаняване в областта през март 2019 г. са 9 559 и в сравнение със същия месец на предходната година нарастват с 5.8%. Относителният дял на пренощувалите чуждестранни граждани е 26.5%. Средният брой нощувки през март е 1.8, като равнището на показателя при българските граждани е 1.6, а при гостите от чужбина е 2.2 нощувки.

Общата заетост на леглата във всички места за настаняване е 28.3% и леко увеличава нивото си от третия месец на 2018 г. (27.0%). Общата заетост на леглата е по-висока от регистрираната средна за страната, която през март 2019 г. е 24.9%.

През март 2019 г. реализираните приходи от нощувки в местата за настаняване в област Русе са в размер на 924.6 хил. лв., като 557.1 хил. лв. (60.3%) са от български граждани, а 367.5 хил. лв. (39.7%) – от чужденци.

Методологични бележки

От 2012 г. статистическото изследване на дейността на местата за настаняване се провежда месечно в съответствие с Регламент № 692/2011 на Европейския парламент

и на Съвета относно европейската статистика на туризма и Регламент № 1051/2011 на Европейската комисия за прилагане на Регламент № 692/2011 на Европейския парламент и на Съвета относно европейската статистика на туризма по отношение на структурата на отчетите за качеството и предаването на данните.

В наблюдениетосе включват категоризираните хотели, къмпинги и други места за краткосрочно настаняване с над 10 легла, функционирали през съответния отчетен период.

В показателя други места за краткосрочно настаняване са обхванати вилни и туристически селища, хостели, къщи за гости, бунгала, почивни домове, хижи, частни квартири и апартаменти и други места за краткосрочно настаняване.

Легладенонощия в експлоатация е максималният капацитет на разкритите легла за всеки ден от отчетния месец.

В приходите от нощувки в местата за настаняване са включени сумите, заплатени от гостите, без стойността на допълнителните услуги.

Сподели:

Още новини от деня