През 2020 година: Най - нисък е коефициентът на детска смъртност в Русенска област

През 2020 година: Най – нисък е коефициентът на детска смъртност в Русенска област

Време за прочитане: 2 мин.

Броят на умрелите лица през 2020 г. е 124 735, а коефициентът на обща смъртност 5-18.0‰. Спрямо предходната година броят на умрелите се увеличава с 16 652, или с 15.4%. Смъртността сред мъжете (19.6‰) е по-висока в сравнение със смъртността сред жените (16.4‰). През 2020г. на 1 000 жени умират 1 122мъже. Продължават и силно изразените различия в смъртността сред градското и селското население. Коефициентът на смъртност е по-висок в селата (24.2‰) отколкото в градовете (15.7‰).През 2020 г. стойността на показателя за обща смъртност по области е в границите от 13.4‰ до 27.7‰. С най-висока смъртност в страната са областите Видин -27.7‰, Монтана -25.5‰, Кюстендил и Габрово-по 24.0‰. В шест области смъртността е по-ниска от общата за страната, като най-ниска е в София (столица) -13.4‰. За сравнение през 2019 г. показателят за обща смъртност по области е в границите от 11.8‰ в София (столица) до 22.9‰ във Видин. През 2020 спрямо 2019 г. във всички области на страната се наблюдава увеличение в стойността на коефициента на обща смъртност. Най-голямо увеличение има в областите Видин – 4.8 промилни пункта, Разград и Смолян – по 4.6 промилни пункта. Най-малко е увеличението в областите Бургас -1.2 промилни пункта, София (столица) и Ловеч -по 1.6 промилни пункта.

Показателят за преждевременна смъртност през 2020г. (20.5%)остава непроменен спрямо предходната 2019година (20.5%). В стойностите на показателя за преждевременна смъртност има съществени разлики при мъжете и жените. Умрелите жени на възраст под 65 години са 13.7% от всички умрели жени, а стойността на този показател при мъжете е 26.6%. През 2020г. в страната са починали 301 деца на възраст до една година, а коефициентът на детска смъртност е 5.1‰. За сравнение, през 2001 г. коефициентът на детска смъртност е бил 14.4‰, а през 2019г. -5.6‰. В регионален аспект през 2020г. в общо дванадесет области коефициентът на детска смъртност е по-нисък от средния за страната, като най-нисък е в областите Русе – 2.0‰, и София (столица)-2.4‰. Най-висока стойност на коефициента на детска смъртност е регистрирана в областите Сливен (11.7‰) и Монтана(10.8‰).

Сподели:

Още новини от деня