Най-новият кораб на ИАППД официално получи името „Искър“

Най-новият кораб на ИАППД официално получи името „Искър“

Най-новият кораб от флота на Изпълнителна агенция „Проучване и поддържане на река Дунав“ получи официално своето име. Плавателният съд носи името на най-големия български приток на река Дунав – Искър.

Кръстница на новия плавателен съд стана русенския адвокат Анета Ангелова, която пожела попътен вятър, след като спази традицията и разби бутилка шампанско в кораба.

Сред специалните гости на празника бяха министърът на транспорта и съобщенията Николай Събев, парламентарният секретар на Министерството на транспорта и съобщенията Синан Хебибов, областният управител Анатоли Станев и заместник-кметът на община Русе Димитър Недев, както и представители на фирми от транспортния бранш.

Маневрен кораб „Искър“ беше последният плавателен съд, който ИАППД придоби в рамките на най-мащабния проект, изпълняван от агенцията – „Модернизация и оптимизация на дейностите по рехабилитация на корабоплавателния път в общия българо-румънски участък на река Дунав, чрез доставка на оборудване“.

През последните 10 години Агенцията обнови своя флот благодарение на успешно реализирани проекти за над 45 милиона лева, привлечени по оперативните програми в сектор „Транспорт“ и Механизма за свързване на Европа. Благодарение на европейското финансиране за поддържането на корабоплаването в българския участък на реката се грижат моторен кораб „Дунав 1“, хидрографен катер и моторен кораб „Осъм“, както и най-стария кораб във флота на ИАППД – моторен кораб „Вит“ .

Любопитна подробност е, че преди 98 години на 12 април 1924 година, в Триест – Италия,  е бил спуснат на вода първият от трите поръчани кораба, които са били предназначени за създадената година по-рано Българската пристанищна служба. При кръщаването той получава името „Искър“, а другите два влекача носят имената „Осъм“ и „ Вит“.  Днес, почти век след това събитие, във флота на ИАППД три плавателни съда, носещи имената „Искър“, „Осъм“ и „Вит“ работят по една от своите основни цели – поддържане и подобрение на плавателността на Дунава.

Тържествен водосвет и освещаване на новото плавателно средство направи отец Йордан от храм „Свети Георги“. За доброто настроение на гостите се погрижиха прекрасните деца от Фолклорен танцов ансамбъл „Русчуклийче“, с ръководител Нели Гарвалова при Общински детски център за култура и изкуство.

Корабът „Искър“ е доставен по проект „Модернизация и оптимизация на дейностите по рехабилитация на корабоплавателния път в общия българо-румънски участък на река Дунав, чрез доставка на оборудване“, финансиран по Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура“ 2014 – 2020 г. Изграждането му беше поверено на „С.Ц. Корабостроителница АТГ Гюргево“ след проведена обществена поръчка. В същата корабостроителница бяха построени несамоходен понтон и несамоходен шалан, които са част от съвременното драгажното оборудване с което ИАППД вече разполага.

Проектът се изпълнява в рамките на Договор за безвъзмездна финансова помощ  №ДОПТТИ-1/29.01.2018 г., финансиран по Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура“ 2014 – 2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски фонд за регионално развитие и Кохезионния фонд, Приоритетна ос 4 „Иновации в управлението и услугите – внедряване на модернизирана инфраструктура за управление на трафика, подобряване на безопасността и сигурността на транспорта“.

Обща стойност на проекта: 20 632 677,38 лв.

 Източници на финансиране:

Европейски фонд за регионално развитие – 17 537 775,77  лв. – 85%

Национално съфинансиране – 3 094 901,61 лв. – 15 %

 Начало на проекта: 29 януари 2018  г.

Край на проекта: 30 септември 2022 г.

Сподели: