съдебна палата русе съд прокуратура

Наказание пробация заменено с лишаване от свобода

Състав на Окръжен съд – Русе замени наложеното на В. Х. наказание пробация с лишаване от свобода за срок от една година и един ден, което да се изтърпи при първоначален общ режим. 

На 23.04.2019 г. осъденият подписал споразумение, признавайки се за виновен в това, че на 06.02.2019 г. при управление на лек автомобил „Мерцедес“, съзнателно се ползвал пред полицейски служители от неистински официален документ – СУМПС, на който е придаден вид на свидетелство за управление на моторно превозно средство издадено от властите на друга държава. За това престъпление приел да изтърпи наказание пробация при следните пробационни мерки: Задължителна регистрация по настоящ адрес и Задължителни периодични срещи с пробационния служител за срок от 2 години, както и Безвъзмезден труд в полза на обществото в размер на 320 часа за срок от три поредни години.

Поради множество нарушения по изпълнение на мерките без уважителни причини, на В. Х. са били налагани наказания, но положителна промяна в поведението му не настъпила. Това дало основание на Пробационна служба – Русе да внесат в Окръжния съд предложение за замяна на пробацията с ефективно лишаване от свобода.

Окръжен съд – Русе, като прецени събраните доказателства, прие, че е налице частично неизпълнение на първите две пробационни мерки и системно и трайно неизпълнение на третата. Изтърпяната част от наказанието в най-благоприятния за осъдения вариант възлиза на 11 месеца и 27 дни, съответно, неизтърпяната – 2 години и два дни. Съгласно закона, при редукция две към едно неизтърпяната част от наказанието пробация следва да бъде заменено с лишаване от свобода в размер на една година и един ден. Според съда, неадекватна би била замяната с друг вид пробационна мярка, предвид предходните осъждания на лицето за измами, причиняване телесни повреди и унищожаване на чуждо имущество, които не са променили отношението му към закона, чуждите права и съзнанието му за собствените му задължения.

Определението, с което е заменена неизтърпяната част от наказанието пробация, наложено на В. Х., с наказание лишаване от свобода за срок от една година и един ден при общ режим, може да се обжалва и протестира в 7-дневен срок пред Апелативен съд – гр. Велико Търново.

Сподели: