С лични камери ще бъдат снабдени служителите от общинското предприятие „Комунални дейности“, извършващи репатриране на автомобили

Наказателният паркинг на ОП „Комунални дейности“ ще се снабди с плъзгаща врата

Кметът на Община Русе предлага на общинските съветници утвърждаване на корекция на бюджета на Община Русе за 2021 година.

За повишаване на ефективността, за по добра защита и сигурност, и поради статуса на паркинг „Наказателен“ с денонощен режим на работа и отговорно пазене на автомобили чужда собственост е направено предложение от директора на ОП „Комунални дейности“ – Русе, за монтиране на плъзгаща врата с дистанционно управление. Предлагам корекция в Инвестиционната програма за 2021 г., дейност 606 „Изграждане, ремонт и поддържане на улична мрежа“, §5203 „Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения“, обект „Портална конзолна врата за ОП Комунални дейности“ – 5200лв. Средствата се осигуряват от §1015 „Материали“ на същата дейност в предприятието.

Сподели: