темида съд дело

Налице е тенденция за запазване броя на водените досъдебни производства, образувани за престъпления за полицейско насилие от служители на МВР

Време за прочитане: < 1 мин.

През отчетния период 01.01.2020 год. – 31.12.2020 год. в Районна прокуратура – Русе е наблюдавано 1 досъдебно производство, образувано за престъпления за полицейско насилие от служители на МВР, което
представляват 0,03% от всички наблюдавани досъдебни производства (без прекратените по давност) в Районна прокуратура – Русе за отчетния период. От общо наблюдаваното 1 досъдебни производства няма новообразувани за отчетния период. Наблюдаваното производство е за престъпление по чл.131, ал.1, т.2 от НК. Същото е приключено, което представлява 0,08% от всички приключени производства. Няма неприключили досъдебни производства. Наблюдаваното 1 досъдебно производство е решено през отчетния период,
което съставлява 0,03% от всички решени досъдебни производства. Няма спрени досъдебни производства. Прекратено е било 1 досъдебно производство, което представлява 0,18% от всички прекратени производства. Няма дела, които да са били внесени в съда.


През 2019 год. в Районна прокуратура – Русе са наблюдавани 2 досъдебни производства, образувани за престъпления за полицейско насилие от служители на МВР, като няма новообразувани за отчетния период. Наблюдаваните 2 дела са за престъпление по чл. 131, ал.1, т.2 от НК. От тях са приключени 2 досъдебни производства. Няма неприключили досъдебни производства. Решени са 2 досъдебни производства, като същите са били прекратени. Няма спрени досъдебни производства. Няма дела, които да са били внесени в съда.

През 2018 год. в Районна прокуратура – Русе са наблюдавани 3 досъдебни производства, образувани за престъпления за полицейско насилие от служители на МВР. От общо наблюдаваните 3 досъдебни производства 2 са били новообразувани. Няма приключени производства. От общо наблюдаваните 3 досъдебни производства е решено 1. Спряно е 1 досъдебно производство. Няма дела, които да са прекратени или внесени в съда.

Налице е тенденция за запазване броя на водените досъдебни производства, образувани за престъпления за полицейско насилие от служители на МВР, спрямо 2019 г. и 2018 г.

Сподели:

Още новини от деня