Наложена е санкция от 9 000 лв. на изпълнителя по сметосъбиране и сметоизвозване на гр. Русе за необслужени съдове и разпилени отпадъци около тях

През отминаващата седмица бе наложена бе санкция в размер на 9 000 лв. на изпълнителя по сметосъбиране и сметоизвозване на гр. Русе за необслужени съдове и разпилени отпадъци около тях. Почистени бяха нерегламентирано сметище на ул. „Стрешер планина“, кв. „Дружба“ №1 и в района на хижа Приста.

Изрязани бяха храсти от сервитути на общинска пътна мрежа от село Ново село до село Семерджиево и сухи дървета на територията на града.

Изпратено бе писмо до Министъра на околната среда и водите, Националното сдружение на общините и министър-председателя на Република България относно възстановяване на преведените отчисления по Закона за управление на отпадъците за 2021 г. към РИОСВ-Русе във връзка с продължаващата епидемиологична обстановка в страната.

Сподели: