съдебна палата русе съд прокуратура

Наложително е да се запълнят щатовете на прокурорите от РП – Русе и следователите от ОСлО – Русе

Необходимо е да се запълнят щатовете с разследващи полицаи в ОД на МВР – Русе и да се оптимизира експертния капацитет на БНТЛ. Приоритет трябва да се даде на щатовете за експерти по най-често назначаваните експертизи – например технически експертизи с предмет мобилни телефони, СИМ-карти, компютри, таблети и т. н. Трябва да се предприемат действия по назначаване на такива експерти, тъй като напускането на работа от някой от досегашните се отразява съществено на възможността за изготвяне на експертизи по делата.

Наложително е и да се запълнят щатовете на прокурорите от РП – Русе и следователите от ОСлО – Русе. Вече се провежда обучение в НИП на трима младши следователи, но за Районните прокуратури няма обявени конкурси, което затруднява работата им. Това се посочва в отчета на Окръжна прокуратура – Русе за отминалата 2020 година.

Сподели: