Намаление на нощувките в местата за настаняване в Русенска област има през януари

През януари 2019 г. на територията на област Русе са функционирали 47 места за настаняване с общ капацитет 1 963 легла, от които 20 хотели с 1 052 легла.

Общият брой на реализираните нощувки във всички места за настаняване, регистрирани през януари 2019 г., е 8 512, като от тях 6 239 са от български граждани, а 2 273 – от чужденци. Спрямо януари 2018 г. нощувките бележат намаление с 14.1%, като при чуждестранните туристи намалението е с 32.3%, а при гостите от страната с 4.7%. През януари 2019 г. в местата за настаняване в област Русе, категоризирани с 1 и 2 звезди, са реализирани 57.3% от всички нощувки на български граждани и 22.8% от тези на чужденци.

Относителният дял на реализираните нощувки от чужди граждани през първия месец на 2019 г. е 26.7% и в сравнение с януари 2018 г. намалява със 7.2 процентни пункта.

През януари 2019 г. с най-голям дял (66.0%) от общия брой нощувки на чужденци във всички места за настаняване на територията на област Русе са туристите от държави – членки на ЕС. В сравнение със същия месец на 2018 г. този дял се увеличава с 26.3 процентни пункта. Най-много нощувки са реализирани от гости от Румъния – 553, следвани от граждани на Германия – 218 и Италия – 209 нощувки. Сред чуждите гости от европейски държави извън границите на ЕС най-много нощувки са регистрирали туристите от Турция – 160, които са реализирали средно по 1.5 нощувки.

Пренощувалите лица във всички места за настаняване в областта през януари 2019 г. са 5 337 и в сравнение със същия месец на предходната година запазват нивото си. Относителният дял на пренощувалите чуждестранни граждани е 24.1%. Средният брой нощувки през януари е 1.6, като равнището на показателя при българските граждани е 1.5, а при гостите от чужбина 1.8 нощувки.

Общата заетост на леглата във всички места за настаняване е 14.5% и намалява нивото си от първия месец на 2018 г. (17.2%). Общата заетост на леглата е значително по-ниска от регистрираната средна за страната, която през януари 2019 г. е 25.9%.

През януари 2019 г. реализираните приходи от нощувки в местата за настаняване в област Русе са в размер на 459.4 хил. лв., като 306.5 хил. лв. (66.7%) са от български граждани, а 152.9 хил. лв. (33.3%) – от чужденци.

Методологични бележки

От 2012 г. статистическото изследване на дейността на местата за настаняване се провежда месечно в съответствие с Регламент № 692/2011 на Европейския парламент

и на Съвета относно европейската статистика на туризма и Регламент № 1051/2011 на Европейската комисия за прилагане на Регламент № 692/2011 на Европейския парламент и на Съвета относно европейската статистика на туризма по отношение на структурата на отчетите за качеството и предаването на данните.

В наблюдениетосе включват категоризираните хотели, къмпинги и други места за краткосрочно настаняване с над 10 легла, функционирали през съответния отчетен период.

В показателя други места за краткосрочно настаняване са обхванати вилни и туристически селища, хостели, къщи за гости, бунгала, почивни домове, хижи, частни квартири и апартаменти и други места за краткосрочно настаняване.

Легладенонощия в експлоатация е максималният капацитет на разкритите легла за всеки ден от отчетния месец.

В приходите от нощувки в местата за настаняване са включени сумите, заплатени от гостите, без стойността на допълнителните услуги.

Сподели:

Още новини от деня