Намаляват наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Русе

Намаляват наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Русе

По предварителни данни към края на март 2020 г. наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Русе са 64.9 хиляди. Спрямо края на декември 2019 г. наетите лица намаляват с 2.1%, а в сравнение със същия период на предходната година (март 2019 г.) – намаляват с 2.9%. В обществения сектор на област Русе в края на март работят 13.6 хил. души, а в частния сектор – 51.4 хил., или 79.1% от всички наети лица в областта. Спрямо края на четвъртото тримесечие на 2019 г. броят на наетите лица в частния сектор намалява с 2.6%.

В сектора на услугите към края на март 2020 г. работят 34.9 хил. (53.7%) от наетите лица, в индустрията – 26.9 хил. (41.5%), а в селското, горското и рибното стопанство – 3.1 хиляди (4.8%). Работещите в предприятията от преработващата промишленост (22.2 хил.) представляват 82.5% от общия брой на наетите в сектор „Индустрия”. В сектора на услугите най-голям относителен дял заема икономическа дейност „Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети” – 28.2% от всички наети в сектора.

Сподели:

Още новини от деня