Намаляват пенсионерите в Русенска област

67 502 пенсионери има в Област Русе. Това сочат данните на Националния осигурителен институт, актуални за второто тримесечие на 2021 година. За сравнение – 67 996 пенсионери има през първото тримесеие на 2021 година, 68 938 пенсионери има през септември 2020 година, при 69 228 през юни 2020 година, 71 686 през март 2018 година и 72 797 в края на юни 2014 година.

68 011 /при 68 525 в края на първото тримесеие на 2021 година, 69 491 в края на 2020 година, при 69 787 в края на юни миналата година, 80 333 в края на 2018 година, при 82 183 в края на 2017 година/ e броят на получаваните пенсии в областта.

63 626 от тях се поемат от фонд „Пенсии“. 2 025 са от фонд „Пенсии, несвързани с трудова дейност“, 509 са от фонд „Трудова злополука и професионална болест“.

55 447 424 лева са разходите на НОИ за пенсии в Русенска област за периода. Средният месечен размер на изплатените пенсии по ТП на НОИ за годината е 481.76 лева или с 27.5 % повече от миналата година. 1 594 са добавките към пенсиите за чужда помощ, 14 – за ветерани, 97 – за старост и пр. в Русенска област.

Сподели: