Пенсионерките от „Млади сърца“ организираха зеленчукова борса в Ценово

Продължават да намаляват пенсионерите в Русенска област

71 771 пенсионери /при 71 810 пенсионери в края на юни, 72 323 пенсионери преди година и 72 797 в края на юни 2014 година/ има в Област Русе. Това сочат данните на Националния осигурителен институт, актуални в края на септември 2017 година. 82 501 e броят на получаваните пенсии в областта. 67 646 от тях се поемат от фонд „Пенсии“, 12 088 са от фонд „Пенсии, несвързани с трудова дейност“, 701 са от фонд „Трудова злополука и професионална болест“.

69 627 996 лева са разходите на НОИ за пенсии в Русенска област за периода. Средният месечен размер на изплатените пенсии по ТП на НОИ за деветмесечието е 319.70 лева или с 3.3 % повече от миналата година.

сн. Архив

Сподели: