Намалява броят на ранените и убитите при ПТП в Русенска област през 2023 година

Намалява броят на ранените и убитите при ПТП в Русенска област през 2023 година

За периода от 01.01.2023г. до 31.12.2023г. в 99,15% от случаите причина за тежки ПТП са нарушенията на изискванията на ЗДвП допуснати от водачите на МПС. По тяхна вина са станали 350 тежки ПТП (ТПТП) с 424 ранени граждани и 21 убити. Поради друга причина са настъпили 3 ТПТП с 3 ранени.


За периода от 01.01.2022г. до 31.12.2022г в 98,58% от случаите причина за тежки ПТП са нарушенията на изискванията на ЗДвП допуснати от водачите на МПС. По тяхна вина са станали 348 ТПТП с 450 ранени граждани и 29 убити. Поради друга причина са настъпили 4 ТПТП с 4 ранени и по вина на пешеходец е настъпило 1 ТПТП с 1 ранен.

И през 2023 г. водеща причина за допускане на тежки ПТП отново остава – извършени нарушения на ЗДвП от страна на водачите на МПС.

Сподели: