Направен е основен ремонт на физкултурния салон в ПГПТ „Атанас Буров“ – Русе с помощта на фондация

220 ученици от Професионалната гимназия по промишлени технологии Професионална Гимназия по Промишлени Технологии Атанас Цонев Буров в Русе вече се радват на чисто нов салон за физкултура. Салонът не е бил ремонтиран основно от 98 години. Не е имало и съблекални. Ремонтът вече е факт, но средствата са отделени от училището и не са стигнали за всичко. Затова и Фондация „Направи добро за непознат“ се отзовава на молбата на гимназията да се осигурят два коша за баскетбол, които да се ползват в закритата зала.

Сподели: