Напредва обновяването на ПГЕЕ

Напредва обновяването на ПГЕЕ

На 4 юли 2013 година се състоя церемония по полагане на символична първа копка за ремонта на Професионалната гимназия по електротехника и електроника „Апостол Арнаудов“. Понастоящем СМР са в напреднал етап.

Ремонтът е на обща стойност 2 016 000 лева с ДДС и включва полагане на топлоизолация, вътрешен ремонт на сградата, като подмяна на съществуващите врати с алуминиеви с ПДЧ пълнеж, частична шпакловка и боядисване. Предвижда се още пълна подмяна на отоплителната станция, доставка и монтаж на нова абонатна станция. Ще бъдат подменени и осветителните тела с енергоспестяващи, а също така ще се изгради и пожароизвестителна инсталация с гласово оповестяване. Сред най-съществените компоненти е осигуряването на достъпна среда. Ще се направят: подемна платформа за лица в неравностойно положение до първия етаж на сградата и рампа до входа на физкултурния салон; асансьорна уредба с 4 спирки от партер до 4-ти етаж; адаптиране на санитарни възли за хора с увреждания на 2, 3 и 4 етаж, идентични на изградената на 1 етаж.

Не на последно място ще се облагороди прилежащото дворно пространство и спортната площадка. Дейността е част от проект BG16RFOP001-3.002-0004-С01 „Обновяване и модернизация на регионалната образователна инфраструктура чрез подобряване на материално-техническата база на 17 държавни професионални гимназии в системата на МОН в областите Велико Търново, Габрово, Ловеч, Русе и Търговище“. В Русе общо шест училища попадат в обхвата на проекта. При три от тях вече са завършени ремонтните дейности. Става дума за професионалните гимназии по механотехника, икономика и управление, както и по строителство, архитектура и геодезия. В още две училища предстоят подобни дейности – професионалните гимназии по транспорт и по туризъм.

В училището се обучават 483 ученици в 19 паралелки от 8 до 12 клас.

/снимки – RuseInfo. Забранено е използването на снимките от физически и юридически лица!/

Сподели: