Напредва ремонтът на градския парк и изграждането на нов открит паркинг в Сливо поле

Напредва ремонтът на градския парк и изграждането на нов открит паркинг в Сливо поле

Напредва ремонтът на градския парк и изграждането на нов открит паркинг в Сливо поле

Регистрираната в Русе Лазарета-А ЕООД изпълнява обществена поръчка, обявена от Община Сливо поле, с предмет: Обособена позиция №1: Реконструкция и благоустрояване на градски парк, разположен в УПИ I – 243, кв.58 по плана на гр.Сливо поле, Община Сливо поле и Обособена позиция №2: Изграждане на открит паркинг за успоредно паркиране по улици „Бузлуджа“ и „Христо Ботев“ в гр. Сливо поле.

Напредва ремонтът на градския парк и изграждането на нов открит паркинг в Сливо поле

Поръчката е на стойност малко над 458 хил. лева с ДДС и бе обявена на 23 август 2018 г. Съгласно проекта е предвидено на площада пред сградата на Общината да се монтира сух фонтан с декоративно осветление. Предвижда се доставка на 25 броя пейки с облегалки, които да бъдат поставени на указани в проекта места. На три места в парка е предвидено изграждане на дървени пергели с места за сядане. В северната част на парка се обособява площадка за младежи с места за сядане и рампи за скейтборд.

Обект на строително монтажните работи, предмет на втората обособена позиция е изграждане на открит паркинг за успоредно паркиране, разположен едностранно по улици „Бузлуджа“ и „Христо Ботев“, граничещи с градския парк, находящ се в урегулиран поземлен имот (УПИ) І-243,кв. 58, гр. Сливо поле. Община Сливо поле е собственик на УПИ І-243, кв. 58, гр. Сливо поле. В този имот се намират сградата на Общината, декоративна градинка с мемориал и площадно пространство и озеленена площ.

Днес евродепутатът Андрей Новаков, народният представител Пламен Нунев, общински съветници, кметът на Община Сливо поле Валентин Атанасов и негови заместници направиха преглед на двата обекта и се увериха в напредъка на СМР.

Сподели:

Още новини от деня