Напредва строителството на новото разширение на Витте Аутомотив България

Напредва строителството на новото разширение на Витте Аутомотив България

Преди повече от една година бе подписан договор за покупко-продажба на 2 дка. имот, който е частна общинска собственост. Той бе обединен с други имоти на компанията за реализиране на намеренията, за които тя получи за трети път сертификат за инвеститор Клас А от министъра на иновациите и растежа.

На практика това е нашето второ разширение или трети етап от проекта в България, заяви тогава д-р Христо Христов, управител на ВИТТЕ Аутомотив България. В началото на юли 2023 година започна практическото строителство на терен. В момента с бързи темпове се завършва грубият строеж на зданието. /на снимките. Снимки – Витте Аутомотив България/ Монтирана е покривната изолация и покривните прозорци, стените на изток и север. Инсталирани са машините за отопление, вентилация и климатизация.

Компанията започна дейността си в град Русе през месец август 2008 г., като реалното производство започва от средата на 2010 г. в помещение под наем. Благодарение на отличните производствени резултати за първите две години на функциониране, главното управление взе решение да инвестира и да построи собствен завод в Русе. Новата сграда бе построена за период от 9 месеца и отвори врати от юли 2014 г. Оттогава компанията в България прави интензивно развитие като за периода 2014-2016 г. достига над 50% ръст на производството всяка година. През 2017 г. ръководството от ФРГ взе решение да разшири производствените мощности на завода в Русе. Разширението завърши през 2019 година с изграждане на ново производствено хале, прилежаща логистична и техническа инфраструктура. Разширението доведе до ръст на производствения капацитет при максимален капацитет от 180 млн. евро, създаване на допълнителни работни места за работници и специалисти – до 1 500 – 1 600 души персонал. Така трябваше да завърши инвестицията на компанията у нас, като следващите разширения преди 3 години се планираше да са в други държави.

Благодарение на много добрите резултати в края на 2022 година бе взето решение проектът да се отвори наново и продължи. В момента се говори за ВАБ 3. Готви се проектът за ВАБ 4, който, според развитието на икономическите и други обстоятелства, ще се вземе решение от собствениците и ръководството през следващите години кога да стартира. Проектът ВАБ 3 ще доведе до удвояване на настоящото производство. Плановете са да се гони кота от 400 млн. евро. Понастоящем дружеството е най – големият индустриален производител и завод в общината, но завбъдеще не само в област Русе, но и на национално ниво ще са в челото на индустриалните фирми.

Сподели: