НАП запечата за 10 дни строителен магазин на бул. „Липник“

Административен съд – Русе отхвърли жалбата на „Билд“ ЕООД против заповед за налагане на принудителна административна мярка № 150-ФК/30.04.2019 г., издадена от Б.С.Г. – началник отдел „Оперативни дейности“ Варна в ГД „Фискален контрол“ при ЦУ на НАП, с която на основание чл.186, ал.1, т.1, б.“а“ и т.2 и чл.187, ал.1 от ЗДДС, на жалбоподателя е наложена принудителна административна мярка „запечатване на търговски обект“ – магазин за строителни материали, находящ се в гр. Русе, ул. “Липник“ № 133 и е забранен достъпът до него за срок от 10 дни.

При извършената проверка са установени две нарушения, които по същество не се оспорват от жалбоподателя, а се установяват и от събраните по приложената преписка писмени доказателства. От протокола за извършена проверка по чл.50 от ДОПК, ползващ се с презумптивна доказателствена сила, и от фискална бележка № 0003630/18.04.2019 г., издадена при извършената на 18.04.2019 г., в 16:06 часа, контролна покупка на 1 бр. изолирбанд и 1 бр. енергоспестяваща крушка на обща стойност 7,20 лева, се установява, че фискалната бележка не съдържа необходимите реквизити, които законът – чл.26, ал.1, т.7 и т.16 от Наредба № Н-18 от 13.12.2006 г., изисква като в нея не е отразено наименованието на закупената стока, код на данъчната група, количество и стойност по видове закупени стоки или услуги в съответствие с Приложение № 1 към наредбата, липсва и QR-код. Освен това е установено, че използваното от жалбоподателя фискално устройство не осигурява възможност броят на сторно операциите и подлежащите на връщане суми да се натрупват в отделни регистри според причината за сторно операцията, общо и по данъчни групи, което е видно от приложените към протокола за извършената проверка дневни отчети. Жалбоподателят твърди, че фискалното устройство всъщност позволява извършването на сторно операции, но практически не отрича, че тези операции не се отчитат по указания в наредбата начин.

сн. Архив

Сподели:

Още новини от деня