НАП започна да затваря за по две седмици търговски обекти и в Русе поради неиздаване на касови бележки, налагат им тежки глоби

НАП запечата за 2 седмици русенско заведение заради неиздадена касова бележка

На 03.07.2019г., от органи по приходите при ТД на НАП – Варна е извършена проверка на търговски обект по смисъла на § 1, т. 41 от ДР на ЗДДС – кафе „****“, находящ се в гр. Русе, ул. „********стопанисван от „ТЕРАНА ГРУП“ ЕООД.

В хода на проверката, след извършена контролна покупка от служител на НАП било констатирано, че не е издадена фискална касова бележка за стойността на покупката- 2 броя кафе, 2 бр. минерална вода, 2 бр. салата, 1 порция пилешки хапки, панирани лучени кръгчета-2 броя, 1 брой пикантни картофи, на обща стойност 23,40 лева, заплатена на място в обекта, в брой от орган по приходите.

Проверяващите приели, че така с деянието е осъществен състав на нарушение по чл. 25, ал. 1, т. 1, във връзка с чл. 118, ал. 1 от ЗДДС. Резултатите от проверката са материализирани в „Протокол за извършена проверка сер. №АА 0304530 от 03.07.2019г.“(л.19-21). Налични са и други писмени доказателства, събрани в хода на тази проверка(л.21-25).

Изложеното дало основание за издаване на Заповед №234-ФК от 04.07.2019г.(л.16-18), с която на  „ТЕРАНА ГРУП“ ЕООД била наложена, на основание чл.186, ал.1, т.1, б. „а“ от ЗДДС, ПАМ „запечатване на търговски обект – кафе „***“, находящ се в гр. Русе, ул. „***“ № 2, стопанисван от „ТЕРАНА ГРУП“ ЕООД и забрана за достъп до него за срок от 14 дни“. В нейните мотиви е посочено още, че е направена и справка в информационната система на НАП, откъдето се установило, че на дружеството е налагана санкция за неспазване на НАРЕДБА № Н-18 от 13.12.2006 г. с издадено НП от 02.10.2018г., в сила от 10.11.2018г.

Административен съд – Русе отхвърли оспорването на „ТЕРАНА ГРУП“ ЕООД, чрез управителя Т. А. срещу Заповед №234-ФКот 04.07.2019г., издадена от началник отдел „Оперативни дейности“ Варна в ГД „Фискален контрол“ при ЦУ на НАП, с която е наложена принудителна административна мярка –  „запечатване на търговски обект – кафе „***“, находящ се в гр. Русе, ул. „******“ № 2, стопанисван от „ТЕРАНА ГРУП“ и забрана за достъп до него за срок от 14 дни“. Решението може да се обжалва пред Върховния административен съд.

Сподели:

Още новини от деня