ПОС-терминали НАП Русе плащане

НАП – Русе: Абитуриентите имат още 2 седмици да започнат здравното си осигуряване

Време за прочитане: 2 мин.

От 1 юли около 1400 младежи, които тази година са завършили средното си образование в региона, трябва да заплащат сами здравните си осигуровки до постъпването на работа, а бъдещите студенти до записване във висше учебно заведение, редовна форма на обучение в страната или чужбина. За целта трябва да подадат еднократно, до промяна на обстоятелствата, декларация образец №7 в офис на НАП по постоянен адрес, по пощата с обратна разписка или с ПИК, ако имат вече издаден. Декларацията се подава в офис на НАП по постоянен адрес, по пощата с обратна разписка или с ПИК в срок до 25-о число на месеца, следващ месеца на задължението за осигуряване, т.е. от 1 юли трябва сами да плащат осигуровките си за здраве и следва да подадат декларацията до 25 август. Понеже тази година 25 август е почивен ден, това може да стане и на 27 август, понеделник. С подаването на декларацията, те следва да внесат първата си вноска за м. юли в размер на 20. 40 лв. в този период, а за август – от 1 до 25 септември и т.н., за да не загубят здравно-осигурителните си права.

За бъдещите студенти е допустимо да платят предварително дължимите вноски за целия период на неосигуреност. Преди това обаче трябва да се информират от висшето учебно заведение кога точно стартира осигуряването на първокурсниците. Всеки ВУЗ има различни правила в това отношение. Някои започват да осигуряват студентите си веднага след записването им в първи курс през юли (от първо класиране), така че няма да е необходимо да внасят здравни осигуровки в НАП. Русенският университет „Ангел Кънчев“ започва да осигурява своите първокурсници от месец септември т.е. те трябва да внесат сами здравните си вноски само за юли и август.

От НАП напомнят, че лице, което не плати осигуровките за здраве в рамките на 3 месеца за период от 36 месеца, губи пациентските си права. Допустимо е вноските да се платят и за двата месеца наведнъж, но върху сумите ще бъде начислена лихва за периода.

Здравните вноски се превеждат по отделна сметка, указана във всеки офис на НАП, с код за вид плащане: 56 11 11. Ако все пак младежите пропуснат да внесат навреме своите здравни осигуровки, преди да го направят е задължително да проверят актуалния размер на вече начислената лихва за забавяне. Това може да стане в офисите на приходната агенция или от нейния сайт www.nap.bg в рубриката „Справка за здравноосигурителен статус“. Размерът на дължимите здравни вноски може да се консултира и на тел. 0700 18 700 на цената на градски разговор от цялата страна. Услугата е автоматична и изисква въвеждане на ЕГН чрез клавиатурата на телефона.
Офисът на НАП в Русе препоръчва на младите хора още при първото си посещение в него да носят личната си карта и да си извадят ПИК, за да получат достъп до е-услуги на агенцията. Персоналният идентификационен код ще им позволи да подават декларации, да правят различни справки за здравен и трудово-осигурителен статус, за лихви по забавени плащания и много други.

Сподели:

Още новини от деня