НАП данъчно сграда залез

НАП – Русе: В последните дни се възползвайте от електронното деклариране и внасяне на данъците

На 30 април – понеделник, в последния ден за подаване на годишни данъчни декларации за получени доходи от физически лица през 2017 г. офисът на НАП в Русе ще работи непрекъснато от 9,00 ч. до 17, 30 ч. и докато има клиенти в салона за изчакване.

При подаване на декларации и документи, клиентите са длъжни да се легитимират с личен документ за самоличност. Задължително е те да са попълнили трите си имена, ЕГН и адрес, на който действително ще получават кореспонденция от НАП, дори да не съвпада с постоянния им адрес, а също и личен телефонен или мобилен номер за контакт, както и да са подписали подаваните документи. Физическите лица и ЕТ имат възможност да подадат еднократно до 30 септември коригираща декларация, ако са открили грешки във вече подадената в законовия срок.

За улеснение гражданите могат да подават попълнени екземпляри на декларациите си, като ги регистрират с входящ номер и в 17 пощенски клона в Русе, Иваново, Ветово, Смирненски, Сливо поле, Тетово, Бяла, Ценово, Две могили и Борово. В тях има възможност да се ползват указания и примерни образци на формулярите. Цената на пощенската услуга е 1,50 лв. Всички, които пък решат да изпратят документите си като обикновени пощенски пратки, могат да ги насочат към адрес – Офис на НАП – Русе, ул. „Майор Атанас Узунов” № 19.

Чрез пощите могат да се изпратят и декларации с баркод, които се попълват в сайта на агенцията www.nap.bg , като специална програма автоматично изчислява данъчното задължение, след което формулярът се разпечатва на принтер. За изпратените по пощите декларации е валидно клеймо с дата 30 април.

Най-лесният начин е декларациите да се изпратят по електронен път с Персонален идентификационен код / ПИК / от НАП или квалифициран електронен подпис по всяко време на денонощието, като за валидни се приемат електронните декларации, изпратени до 24,00 часа на 30 април, включително и в предходните почивни дни, което е допълнителен бонус за гражданите. Приложените към електронната декларация документи – служебни бележки за доходите и др., може да се изпращат сканирани във формат pdf или заснети като jpg файлове с ясни и четливи изображения.

Според закона, глоба до 500 лева грози всеки, който не подаде данъчна декларация. Ако това е втората година, в която не са декларирани изискваните от закона доходи, глобата достига до 1000 лв., а при повторно нарушение санкцията е от 2 000 лв. Ако дължимият налог не бъде платен до 30 април, всеки ден след него носи наказателна лихва от ОЛП +10% върху сумата, вписана в декларацията.

Самото плащане на дължимия данък за довнасяне по годишната данъчна декларация може да се направи в клон на всяка банка с попълване на вносна бележка за плащане към бюджета, като се посочва кодът за вид плащане – 11 00 00 „Данъци и други приходи за централния бюджет“. Данъците може да се платят и по интернет през сайта на НАП, като за целта е необходима и регистрация в ePay.bg, или като се ползва личното интернет банкиране. Важно е да се знае, че наредените суми ще постъпят по сметките на НАП до 3 работни дни след датата на плащането. Сумите ще постъпят веднага по сметките на данъкоплатците, ако те ги внесат чрез ПОС-терминалите в салоните за обслужване на клиенти, които от тази година са разположени на 11 работни места в офиса на НАП в Русе за карти Mastercard, Maestro, VISA и Bcard на БОРИКА или чрез виртуалния ПОС-терминал в сайта на агенцията www.nap.bg

На 30 април информационният център на НАП ще работи с удължено време, като неговите експерти ще приемат обаждания и запитвания на телефон 0700 18 700 от 8:30 до 18:00 ч. На него гражданите могат да получат съвет за декларирането и плащане на данъците. Запитвания могат да изпращат и на имейл адрес: infocenter@nra.bg.

Подобни публикации
Сподели:
ЧЕТЕТЕ ВСИЧКИ НОВИНИ В РАЗДЕЛ "НОВИНИ"