НАП - Русе: Данъчното облекчение за деца доминира в подадените декларации за доходите

НАП – Русе: Данъчното облекчение за деца доминира в подадените декларации за доходите

В първата десетдневка на кампанията за деклариране на доходи, придобити през 2022 г., в офиса на НАП в Русе са получени общо 520 декларации – двойно повече от аналогичния период на миналата година. От тях по електронен път са подадени с ПИК, издаден от приходната агенция 222, а с електронен подпис – 20. В салоните за обслужване са приети 278 хартиени формуляра, докато в предходната кампания са били 93.

Значителна част от подадените декларации са свързани с ползването на данъчното облекчение за отглеждане на деца. Формулярите за тях се попълват и подават в комплект с основното тяло на годишната данъчна декларация /Образец 2001/ и съответното приложение за вида на получения доход. В началото на март в   Портала за електронни услуги на НАП  ще са достъпни с ПИК или с електронен подпис предварително попълнените декларации за облагане на доходите на физически лица с автоматично въведена информация за получените от тях доходи. До тогава е препоръчително гражданите да си гарантират достоверността на декларираните от тях данни, като изискат от работодателя си служебна бележка за получените доходи и удържани данъци, която може да представят пред приходната администрация.

До пункта на охраната в офиса е разположен специален стелаж, от който да се вземат хартиени декларации и приложения към тях, а до него е информационното табло с попълнени примери на различни видове декларации. От тази година, във фоайето на входа е оформено допълнително табло за фото-заснемане на примерните образци само на декларациите за облекчения за деца. Практиката показва, че много родители предпочитат да снимат образците с телефоните си, а след това да попълнят спокойно вкъщи формулярите, които разпечатват от сайта на агенцията. Офисът на НАП в Русе препоръчва на гражданите да го посещават с попълнени декларации, за да се осигури възможност за обслужване на повече клиенти.

Гражданите, които разполагат с ПИК или електронен подпис, могат да ползват всички предоставяни от НАП електронни услуги на адрес  https://portal.nra.bg/ .  Потребителите, които  нямат издаден персонален идентификационен код от НАП, могат да го заявят с обаждане на информационния телефон на приходната агенция: 0700 18 700 и на имейл: infocenter@nra.bg .

При необходимост от уточнения и запитвания клиентите могат да използват и телефоните за  контакти с русенския офис, които са обявени в сайта на агенцията www.nap.bg . За данъчна информация те са: 082 / 808-161 и 082 / 808-162,  а за информация за банкови сметки: 082 / 808-182, 082 / 808-183 и 082 / 808-189.

Срокът за ползване на 5% отстъпка за ранно деклариране и плащане през тази година е 31 март, а крайният срок за обявяване на доходите е 2 май 2023 г.

Сподели: