нап русе данъчно

НАП – Русе: До края на декември работниците или служителите трябва да представят необходимите документи пред своите работодатели по основното трудово правоотношение, ако искат да ползват данъчните облекчения за деца

Време за прочитане: 2 мин.

До края на декември работниците или служителите трябва да представят необходимите документи пред своите работодатели по основното трудово правоотношение, ако искат да ползват данъчните облекчения за деца чрез тях. Двете декларации, които трябва да се подадат до 31 декември  – за ползване на данъчното облекчение за деца по чл. 22в и данъчното облекчение за деца с увреждания по чл. 22г от Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ), могат да бъдат намерени на интернет страницата на НАП – www.nap.bg

      И през тази година не се изисква писмена декларация от другия родител, че той няма да ползва облекчението. Дадена е възможност и двете облекчения – за деца и за деца с увреждания, да се ползват от двамата родители, когато доходите на единия не са достатъчни, за да ползва облекченията в пълен размер. В тези случаи разликата може да се ползва от другия родител чрез подаване на годишна данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ. Данъчните облекчения не могат да се ползват чрез работодателя, ако родителят не е декларирал, че няма подлежащи на принудително изпълнение публични задължения.

       Данъчните облекчения за деца и за деца с увреждания за 2020 г. могат да се ползват по два начина.

       Първият начин е посочения вече чрез работодателя по основното трудово правоотношение, който е задължен да извърши годишно облагане на доходите от трудови правоотношения на съответното лице в срок до 31 януари 2021 г.

       Вторият начин е с подаване на годишната данъчна декларация до 30 април 2021 година. Към нея трябва да се приложи и съответния образец на декларация за ползване на данъчното облекчение за деца или за ползване на данъчното облекчение за деца с увреждания. От 2020 г. отпадна задължението към годишните данъчни декларации да се прилагат копие на валидно решение на ТЕЛК/НЕЛК за ползване на данъчното облекчение. И двата вида облекчения се ползват до размера на сумата от годишните данъчни основи. Когато сумата на годишните данъчни основи е по-малка от размера на данъчното облекчение, разликата може да се ползва от другия родител с подаване на годишна данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ.

      Други данъчни облекчения, които може да се ползват през 2021 г. пак с подаване на годишна данъчна декларация за доходи през 2020 г. са:

  • -Данъчно облекчение за лица с намалена работоспособност.  
  • Данъчно облекчение за лични вноски за доброволно осигуряване и застраховане.
  • Данъчно облекчение за лични вноски за осигурителен стаж при пенсиониране.
  • Данъчно облекчение за дарения: 
  • Данъчно облекчение за млади семейства.
  • Данъчно облекчение за извършени безкасови плащания, уредено в чл. 22д от ЗДДФЛ

       Офисът на НАП в Русе напомня, че всички данъчния облекчения могат да се ползват, при условие че данъчно задълженото лице няма подлежащи на принудително изпълнение публични задължения към датата на подаване на годишната данъчна декларация. Проверка за наличието на такива задължения може да се направи на интернет страницата на НАП с персонален идентификационен код – ПИК, който е безплатен и може да се получи във всеки офис на НАП.

     Повече информация за ползването на данъчните облекчения може да се намери на електронната страница на НАП –www.nra.bg и на телефона на информационния център на приходната агенция 0700 18 700.

Сподели:

Още новини от деня