НАП – Русе запечата за 10 дни магазин на ул. „Николаевска“

Заповед за налагане на принудителна административна мярка № 158-ФК/07.05.2019 г. е издадена от Б. С. Г. – началник отдел „Оперативни дейности“ Варна в ГД „Фискален контрол“ при ЦУ на НАП. На основание чл.186, ал.1, т.1, б.“а“ и чл.187, ал.1 от ЗДДС, е наложена принудителна административна мярка „запечатване на търговски обект“ – магазин за промишлени стоки, стопанисван от жалбоподателя, находящ се в гр.Русе, ул.“Николаевска“ № 85 и е забранен достъпът до обекта за срок от 10 дни.

В заповедта, като мотиви относно продължителността на срока, е посочено, че се касае до търговски обект, находящ се в централната част на града, което предполага голям клиентопоток, взет е предвид разнообразния асортимент на предлаганите промишлени стоки – бои, лакове, лепила и др., работното време на обекта – от 09:00 часа до 18:30 часа, от понеделник до петък, и от 09:00 часа до 15:00 часа в събота.

С оглед редакцията на нормата на чл.186, ал.1, т.1, б.“а“ от ЗДДС, компетентният орган по приходите има не просто възможност, а е длъжен да приложи принудителна административна мярка „запечатване на обект“ за срок до 30 дни, независимо от предвидените глоби или имуществени санкции, на всяко лице, което не спази реда или начина за издаване на съответен документ за продажба, издаден по установения за това ред.

От протокола за извършена проверка по чл.50 от ДОПК, ползващ се с презумптивна доказателствена сила, и от фискална бележка № 726/02.05.2019 г., издадена при извършената на 02.05.2019 г. контролна покупка на 1 бр.ръкавици, 1 бр.макетен нож и 1 бр.спрей за боядисване на обща стойност 7,60 лева, се установява, че фискалната бележка не съдържа необходимите реквизити, които законът – чл.26, ал.1, т.7 от Наредба № Н-18 от 13.12.2006 г., изисква като в нея не е отразено наименованието на закупената стока, код на данъчната група, количество и стойност по видове закупени стоки или услуги в съответствие с Приложение № 1 към наредбата.

Сподели:

Още новини от деня