нап русе данъчно

НАП – Русе : Над 372 млн. лв. са внесли жителите на Русенска област за данъци и осигуровки през 2020 г.

Въпреки изненадите на коронакризата, бизнесът и гражданите в Pусенска област са внасяли добросъвестно данъците и осигуровките си, сочат отчетите за 2020 г. на офиса на НАП в Русе. Общите приходи в него са 372, 7 млн. лв., което е с 18,5 млн. лв. повече от постъпилото в републиканския бюджет през 2019 г. и с 13, 4 млн. лв. над планираното.

През 2020 г. данъчните вноски възлизат общо на 170,7 млн. лв. От тях 37, 4 млн. лв. са платени от бизнеса за корпоративни данъци, а 63,8 млн. лв. са  от данък върху доходите на физически лица. Постъпленията от данъка върху добавената стойност са 67,5 млн. лв.

Общият размер на приходите от осигурителни вноски е 197,4 млн. лв., като от тях 119 млн. лв. са за държавно обществено осигуряване, 51,8 млн. лв. – за здравноосигурителни вноски и 26,6 млн. лв. – за допълнително задължително пенсионно осигуряване.

Годишният ръст на постъпленията в русенската приходна администрация е 5, 23 %, което надвишава средния за страната показател от около 5 на сто. Отличителен белег на изминалата година е значително повишеното ползване на електронните услуги на НАП от данъкоплатците в региона.

„2020 г. се отличава с ясно изразена данъчна солидарност. Някои икономически сектори бяха тежко засегнати, други преживяха подем, но общото е, че независимо от трудностите, бизнесът и гражданите коректно спазваха ангажиментите си към бюджета. Близо 25 милиарда лева са постъпленията в Националната агенция за приходите  през 2020 година, което е с над 700 млн. лв. над планираното и с над 1,1 млрд. повече от предходната 2019 г. Ценим високо това.“, коментира постъпленията в НАП изпълнителният директор на агенцията Галя Димитрова.

Сподели: