нап русе данъчно

НАП – Русе : Остават още 10 денонощия за деклариране на доходите

Време за прочитане: 2 мин.

Остават 5 работни и 5 почивни дни до 5 май, когато приключва кампанията за подаване на годишните данъчни декларации. И през всички тях денонощно могат да се подават електронните им формуляри чрез сайта на НАП www.nap.bg с ПИК от агенцията или електронен подпис. Задължение за това имат всички физическите лица, които през 2020 г. са получили доходи, различни от тези по трудов договор. Досега това са направили 11 410 данъкоплатците от региона, което е 71 %, спрямо подадените през миналата година  в офиса на НАП в Русе 16 024 бр. годишни данъчни декларации по чл. 50 от ЗДДФЛ.

        Най-много сред тях са изпратените по интернет електронни декларации – 9 631 бр., което наближава  85 % от общо получените към момента. Предварително попълнените декларации  са достъпни в Портала за е-услуги на НАП и в тях автоматично е въведена информация за получени от данъкоплатците доходи от трудови правоотношения,  граждански договори и хонорари, доходи от наем, при отдаване на имот на юридически лица, доходи за получени субсидии от Държавен фонд „Земеделие“, данни за направените лични вноски за осигурителен стаж при пенсиониране, получени суми от наложени платежи от продажби в Интернет и информация за продажба на моторни превозни средства, които са били собственост на декларатора повече от 12 месеца и др. На сайта си НАП е публикувала и видео инструкция как да се декларират данъците онлайн. След избора на портала за е-услуги, трябва да се кликне върху полето „Декларации, документи или данни, подавани от физически лица“. След това да се намери полето „ЗДДФЛ“ и да се посочи  „Декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ“. При натискане на бутона „Попълване“ се появяват текстови инструкции и формуляр с предварително попълнената  информация за това, какви данни има НАП за съответния човек. Посочени са и приложенията, които трябва да се попълнят в зависимост от различните получени доходи. Необходимо е потребителите да прегледат внимателно попълнената декларация, да я допълнят или коригират, ако това е необходимо, да потвърдят нейната достоверност и да я изпратят. Персонален идентификационен код – ПИК, се издава безплатно, безсрочно и бързо във всеки офис на НАП срещу представяне на лична карта и посочване на личен е-мейл.

      На хартиен носител  годишната данъчна декларация може да бъде подадена от всяко задължено лице в салоните за обслужване в офиса на НАП в Русе всеки работен ден от 9 до 17, 30 ч. Досега този вариант са избрали 1 267 данъкоплатци. На тяхно разположение до входа на офиса има стилаж с основното тяло на декларацията и приложения за различните облагаеми доходи. Те могат да бъдат разпечатани и от сайта на агенцията, а по този начин може да се използва и декларацията с баркод, която автоматично изчислява  дължимия данък при ръчно въвеждане на съответните доходи в приложенията.

    Данъкоплатците могат да получат и изпратят хартиени формуляри на данъчни декларации по ЗДДФЛ  с приложения и указания към тях и в 17 пощенски клона в Русе и общините в областта. За подадени в срок декларации се смятат тези с клеймо най-късно 5 май 2021 г.  Пощенските служители приемат попълнените екземпляри и ги регистрират с входящ номер. Цената на услугата е 1, 50 лв. От това вече са се възползвали 512 граждани.

      Освен подаване на декларацията, до 5 май трябва да бъде внесен и дължимия данък. Подробности за декларирането на доходите може да се  получат от 9 до 17, 30 ч. на телефона на Инфоцентъра на НАП 0700 18 700 на цената за 1 разговор на съответния оператор.

Сподели:

Още новини от деня