нап русе данъчно

НАП – Русе: Остават 2 седмици за обявяване на изплатени доходи

Офисът на НАП в Русе напомня на платците на доходи, че им остават 2 седмици за подаване на важните справки по чл. 73, ал. 1 и ал. 6 от ЗДДФЛ. Крайният срок е 1 март, понеже законовата дата 28 февруари и почивен ден. И двата документа се подават само по електронен път.

Досега в русенската приходна администрация са получени 1 798 справки по чл. 73, ал. 1 от ЗДДФЛ. В тях предприятия и самоосигуряващи се лица са обявили изплатените през годината доходи,  удържаните данък и задължителни осигурителни вноски на физически лица от извънтрудови правоотношения, упражняване на свободна професия, авторски и лицензионни възнаграждения, наем и други доходи, описани в номенклатурата за вид на дохода към утвърдения от министъра на финансите образец на справката.

Към момента 3 229 са справките, подадени от работодатели в региона по чл.73, ал. 6 от ЗДДФЛ, за изплатените през 2020 г. облагаеми доходи по трудови правоотношения и за удържаните данък и задължителни осигурителни вноски.   

Информацията от справките позволява на приходната администрация да подготви очакваните след 1 март електронни годишни данъчни декларации с попълнена информация за изплатените доходи и удържани данъци и осигуровки на всеки данъкоплатец, а също и да извърши съпоставка на декларираните данни от платците и получателите на доходи.

Санкциите за непредставяне на данни за изплатени суми на физически лица, както и за посочване на неверни или непълни данни в справката, са в размер до 250 лева. Глобата се налага за всяко физическо лице, за което не е подадена информация или подадената информация не е коректна.

Повече информация за попълването и подаването на справката по чл. 73, ал. 1 и ал. 6 от ЗДДФЛ може да се получи на телефона за информация на НАП 0700 18 700.

Сподели: