ПОС-терминали НАП Русе плащане

НАП – Русе: Остава седмица за корекция на авансовите вноски по ЗКПО

Остава седмица до 17-ти декември, когато изтича срокът, в който се внася последната месечна или тримесечна авансова вноска за корпоративен данък за тази година. Същевременно това е и последният срок, в който фирмите имат възможност да направят корекция на декларираните от тях авансови вноски за 2018 г., за да не надвнесат ненужно данък или за да не плащат лихви към НАП при определени несъответствия на вноските.

Авансови вноски за корпоративен данък са длъжни да правят фирмите, чийто приходи от продажби за предходната година надвишават 300 000 лева. Авансовите вноски за корпоративния данък са месечни и тримесечни и се определят на базата на прогнозна данъчна печалба за текущата година. Практиката показва, че има случаи, при които прогнозираните авансови вноски за корпоративен данък се оказват доста по-високи или по-ниски от дължимия годишен данък. Това може да доведе до начисляване на лихви от страна на НАП или пък до нужда от възстановяване на данък. В тази връзка законодателят е дал възможност на предприятията сами да намаляват или увеличават своите авансови вноски през годината, когато смятат, че те ще се различават значително от дължимия годишен корпоративен данък.

Намалението, съответно увеличението наавансовите вноски се ползва след подаването на декларация за промени наавансовите вноски. Този вид декларации се подават в офиса на приходната агенцияпо регистрация на фирмата, като най-лесният начин за подаване на документи къмНАП е ползването на нейните електрони услуги. Повече информация задекларирането и плащането на корпоративен данък може да се намери на сайта наагенцията www.nap.bg . Разяснения може дасе получат и на телефона на кол центъра 0700 18 700.

Сподели:

Още новини от деня