пресконференция нап русе 2019

НАП – Русе отново преизпълни годишния си план за приходите

Събрани приходи от офис Русе при ТД на НАП Варна през 2018 г. са 324,6 млн. лева (събрани приходи от НАП  – 21 023,1 млн. лв., а от ТД на НАП Варна – 1 965,2 млн. лв.). За сравнение събраните приходи от офис на НАП Русе през 2017 г. са 294.3 млн. лв. (събрани приходи НАП 2017 г. – 19 176.3 млн. лв., а ТД на НАП Варна – 1854.1 млн. лв./. Спрямо предходната 2017 година за офиса -има ръст от 28,7 млн. лв. (10,2%). Приходите за Централен бюджет / ЦБ /за офиса нарастват със 10,3 млн. лв. (8,5%/. Приходите за задължителни осигурителни вноски за офиса нарастват  с 18,4 млн. лв. (11,6%). Годишният план за приходите на офис Русе при ТД на НАП Варна към 31.12.2018г. е изпълнен на 103,6% (изпълнение на годишния план на НАП – 103.4%, а на ТД на НАП Варна – 103.0%). Годишният план за приходите на офис на НАП Русе за ЦБ към 31.12.2018г. е изпълнен на 106,1%.

Годишният план за приходите на офис Русе за Здравно осигурителни вноски /ЗОС/ към 31.12.2018г. е изпълнен на 101,5%. В подкрепа на бизнеса офис на НАП Русе е възстановил ДДС в размер на 80.6 млн. лв., което подрежда офиса на 10-то място в страната, непосредствено след най-големите офиси – възстановители на ДДС. На национално ниво офис на НАП Русе заема 9-мо място /от общо 30 офиса/ по обем на събраните приходи от общото за НАП изпълнение към 31.12.2018 г.

Към 31.12.2018 г. постъпилите приходи в офиса осигуряват 1.54 на сто от приходите на НАП и 16.5 на сто от приходите на ТД на НАП Варна

Офисът работи целево ориентирано за продължение на общата тенденция от  2010 г. за увеличаване обема на събраните публични приходи. Изпълнението на плана за приходите е обвързано със статута на значим промишлен център на областния град, където са ситуирани големите промишлени обекти. В своята работа екипът на НАП Русе подпомага доброволното изпълнение на задълженията от страна на клиентите. Водещ в диалога на всеки орган по приходите е партньорския дух и  като последна мярка е предприемането на принудителни и санкционни действия.

Сподели:

Още новини от деня