НАП Русе

НАП – Русе: Получени са близо 600 коригиращи декларации преди крайния срок 30 септември

На 30 септември изтича срокът за подаване на коригиращи декларации от физическите и юридическите лица. Гражданите и фирмите имат възможност еднократно да коригират данните, посочени в годишната декларация за облагане на доходите на физическите лица и формуляра за облагане с корпоративни данъци на юридическите.

Това става с подаването на еднократна коригираща декларация след изтичане на срока за подаване на годишната данъчна декларация – 30 април, но преди 30 септември на текущата година за промени, свързани с декларираните данъци от предходната година. Досега в офиса на НАП в Русе са подадени коригиращи декларации по чл. 92 от ЗКПО от 87 фирми, а 472 граждани са подали  коригиращи декларации по чл. 50 от ЗДДФЛ.

Информация за попълване и подаване на данъчни и осигурителни декларации и внасяне на суми към бюджета може да се получи в сайта на приходната агенция: www.nap.bg или на телефона на НАП 0700 18 700 /обажданията се таксуват по стандартната тарифа на съответния оператор/. 

Сподели: