нап русе данъчно

НАП – Русе: Поне 1000 клиенти са могли да си спестят посещение в офиса

Към 1000 клиенти само за 2 от услугите на НАП са могли да си спестят посещението в русенския офис след усилването на противоепидемичните мерки тази есен. През октомври и първата десетдневка на ноември електронната система за управление на клиентския поток е регистрирала 7 637 заявки за ползване на различни услуги. От тях 619 са за подаване на данъчни и осигурителни декларации, като за всички тях има възможност да се изпратят по електронен път с персонален идентификационен код /ПИК/ от НАП или квалифициран електронен подпис /КЕП/. При подаването на годишните декларации за доходите през пролетта от това се възползваха близо 85 % от гражданите, а за самоосигуряващите се лица и за фирмите това вече се изисква от закона. Друг пример е внасянето на задълженията, като в разглеждания период 319 клиенти са посетили офиса, за да използват услугата „Извършване на плащане чрез ПОС терминал“ през 11-те устройства в салоните за обслужване. Това има редица предимства пред банковите преводи, но може пълноценно да се замени с електронния ПОС терминал в сайта на НАП www.nap.bg , който е на разположение 24 часа в денонощието през всеки ден от седмицата и плащането се отразява веднага в данъчно-осигурителната сметка на клиента.

Най-използваната услуга на НАП е уточняване на здравно-осигурителен статус, която също може да се ползва изцяло по електронен път, като справки за актуалното състояние или за конкретни периоди на осигуреното лице мотат да се правят и само с  ЕГН, а за подаването на декларации е необходим ПИК.

Приходните служители съдействат на всеки клиент за конкретни проблеми, но е добре преди тези срещи всеки да провери дали може да получи услугата от сайта на агенцията, от телефона на нейния информационен център 0700 18 700 или от телефоните на русенския офис, които са посочени на електронната страница. Приходната администрация предлага 114 електронни услуги.

Офисът на НАП в Русе препоръчва на клиентите си да спазват обявените противоепидемични мерки и да се съобразяват с тяхното прилагане в салоните за обслужване, където със синя маркировка са обозначени посоките за входящ и изходящ поток и местата за изчакване, както и периодите за дезинфекция.

Сподели: