административен съд русе

НАП – Русе постанови запечатване за 2 седмици на козметичен салон в центъра на Русе

Време за прочитане: < 1 мин.

„Росива и сие“ СД със седалище и адрес на управление в Русе, представлявано от С.Л.Д., подаде жалба срещу Заповед за налагане на принудителна административна мярка/ПАМ/  № 399-ФК от 04.12.2020г., издадена от в.и.д. Началника на отдел „Оперативни дейности“ – Варна, в Дирекция „Оперативни дейности“ към Главна дирекция „Фискален контрол“ в ЦУ на НАП – „запечатване на търговски обект“ – козметичен салон, находящ се в гр. Русе, бул.“Цар Освободител“ № 33, стопанисван от жалбоподателя – забрана за достъп до него за срок от 14 дни.

С Разпореждане от 04.01.2021г. съдът е констатирал нередовности на жалбата и е дал указания на жалбоподателя за тяхното отстраняване. Разпореждането е връчено на жалбоподателя на посочените от него съдебен адрес и лице, на което могат да се връчват съобщения и призовки,  на 25.01.2021г. и лично на представляващия  жалбоподателя на 24.02.2021г.  Седемдневният срок за отстраняване на нередовностите е изтекъл на 04.03.2021г., като указанията на съда не са изпълнени. 

Налице са предпоставките на чл. 158 ал. 3 АПК, тъй като в дадения от съда срок по чл. 158 ал. 1 АПК жалбоподателят не е отстранил нередовностите на жалбата, поради което същата следва да бъде оставена без разглеждане, а производството по делото – прекратено, посочва Административният съд в Русе.

Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд на Република България.

Сподели:

Още новини от деня