НАП - Русе: Нови версии на браузерите за работа с е-услугите на НАП

НАП – Русе : Пощите ще предоставят и приемат данъчни декларации

Вече в 17 пощенски клона в Русенска област от сряда – 27. 01. 2021 г., данъкоплатците могат да получат формуляри на данъчни декларации по ЗДДФЛ  с приложения и указания към тях. Пощенските служители са подготвени да приемат попълнените екземпляри и да ги регистрират с входящ номер. Те са подписали и документи за конфиденциалност на предоставената в декларациите информация. Във всички клонове има възможност да се ползват указания и примерни образци на формулярите.

С достатъчно стартови количества от документите разполагат специализираните работните места за приемане  на декларации в Централна поща, в Клон 1 – на Централна гара, Клон 4 – в блок „Вида”, Клон 5 – в жк. „Здравец”, Клон – 12 – на ул. „Мария-Луиза”, Клон 13 – на ул. „Нови Сад”, Клон 15 – на ул. „Григор Пърличев” и Клон 19 в жк. „Чародейка”. В региона декларации ще се приемат и в пощите в Иваново, Ветово, Смирненски, Сл. поле, Тетово, Бяла, Ценово, Две могили и Борово. Цената на пощенската услуга е 1, 50 лв.

Всички, които пък решат да изпратят документите си като обикновени пощенски пратки, могат да ги насочат към адрес – Офис на НАП – Русе, ул. „Майор Атанас Узунов” № 19.

От тази услуга не могат да се ползват едноличните търговци, земеделските стопани и лицата, упражняващи свободна професия, защото тези данъкоплатци попадат в категорията на самоосигуряващи се лица по смисъла на Кодекса за социално осигуряване и вече са задължени да подават годишната си данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ само по електронен път с ПИК от НАП или квалифициран електронен подпис.

Сподели: