нап русе данъчно

НАП Русе препоръчва на клиентите си дистанционни комуникации с приходната администрация

Офисът на НАП в Русе препоръчва на своите клиенти да се възползват от дистанционните комуникации с приходната администрация. Заради въведената епидемична обстановка в страната, свързана с корона вируса, е най-добре клиенти да се въздържат от лично посещение в офиса, освен при неотложност. Агенцията предлага няколко дистанционни форми за ефективна комуникация с нейните служители и пълноценно използване на услугите.

    Клиентите, които разполагат с ПИК или електронен подпис, могат да ползват всички предоставяни от НАП електронни услуги на  https://inetdec.nra.bg/ .  Досега в офиса на НАП в Русе са издадени общо 44 656 персонални кода на агенцията, като само от началото на годината те са 7 044 бр. Всички данъчни и осигурителни декларации и справки, както и плащания към бюджета, могат да бъдат извършени онлайн без необходимост от посещение в офиса на Агенцията. Потребителите, които  нямат издаден персонален идентификационен код от НАП, могат да го заявят с обаждане на информационния телефон на приходната агенция: 0700 18 700, на имейл: infocenter@nra.bg , по пощата, както и през системата за сигурно електронно връчване (https://edelivery.egov.bg/ ), поддържана от Държавна агенция „Електронно управление“. Персоналният код е безплатен, безсрочен и се издава във всеки офис на НАП.

     При необходимост от уточнения и запитвания клиентите могат да използват и телефоните за контакти с русенския офис, които са обявени в сайта на агенцията www.nap.bg . За данъчна информация те са: 082 / 808-161 и 082 / 808-162, за информация по здравноосигурителен статус: 082 / 808-126 и 082 / 808 / 196, а за информация за банкови сметки: 082 / 808-191, 082 / 808-189 и 082 / 808-182.

     Телефони за връзка са включени и в края на всички съобщения и писма, които конкретни инспектори по приходите изпращат на конкретни физически и юридически лица за уточнения по проверки, ревизии и възникнали задължения. Всички съобщения за доброволно изпълнение на просрочени задължения или свързани с изпълнителни дела, изпратени от публични изпълнители на НАП, също включват телефон за връзка с тях, който е разположен непосредствено под титулния надпис с логото на НАП на първата страница на писмото.

     При неотложност от посещение в офиса задължително следва да се спазват изискванията за физическа дистанция, хигиена на ръцете и носене на защитни маски на лицето, въведени със заповед на министъра на здравеопазването. В офиса на НАП в Русе се извършват и задължителните ежедневни дезинфекции на помещенията, за които работния процес се прекъсва от 10, 30 до 10, 45 ч. , от 12, 30 до 12, 45 и от 15, 00 до 15, 15 часа.

Сподели: