НАП данъчно сграда залез

НАП – Русе : Работодатели с Булстат да използват КЕП, а останалите може и ПИК

В последните дни в офиса на НАП в Русе значително се увеличи подаването на двете справки от предприятия и самоосигуряващи се лица за изплатените от тях доходи на физически лица през 2020 г. Това се предпоставя от наближаващия краен срок 28 февруари 2021 г. Задължението да се подават само по електронен път дава възможността това да се прави денонощно до 24 часа на тази дата, като за това могат да се използват и ПИК, и КЕП.

Към момента от подадените справките по чл. 73, ал 1 от ЗДДФЛ са подадени с ПИК 91 бр., а с КЕП 2 979 бр. Подобна е тенденцията и при справките по чл. 73, ал. 6 от ЗДДФЛ, от които са подадени с ПИК 98 бр., а с КЕП 5 017 бр. Необходимо е, обаче, да се направи важно уточнение, подсказано от анализа на подадените досега грешни декларации. Често задължените лица не съобразяват своя статут  с изискването кои трябва да го направят с ПИК и кои с КЕП.

Нередно е регистрирани по ЗДДС лица да използват ПИК. Всички юридически лица са задължени да подават до НАП всякакви декларации и справки само с КЕП / квалифициран електронен подпис/. Той може да бъде използват и от самоосигуряващи се и от физически лица.

С ПИК / персонален идентификационен код/, обаче, може да се подават справките за изплатени доходи по чл. 73 от ЗДДФЛ от физическо лице, което притежава ПИК по ЕГН и ЕГН-то му е единствен идентификатор за целите на НАП. В този статут са напр. земеделски производители, адвокати и др., които като физически лица са заплатили някакви услуги на други физически лица.

Най-лесният критерий е, че задължено лице, което има Булстат, не може да подава с ПИК документи в НАП. 

Сподели: