нап русе данъчно

НАП – Русе: Сезонните работници трябва да се погрижат за здравното си осигуряване след приключване на договорите им

Есента настъпи официално в календара с топли дни, но предстоят захлаждане и обичайните дъждове, които бързо ще прекратят летните кампании в туризма, търговията с уличните щандове, селскостопанските дейности и строителните работи. С тяхното приключване мнозина русенци ще останат без работа и трябва да предприемат някои действия, за да не се прекъсва здравното им осигуряване. Основното е, че, след изтичането на временните им договори, сезонно наетите работници трябва сами да плащат здравните си осигуровки, ако не започнат друга работа или не се регистрират на трудовата борса с право на обезщетение. За да продължат да ползват безплатно здравните услуги, които се предоставят от Националната здравноосигурителна каса, те трябва да подадат еднократно декларация Образец №7 в офиса на НАП в Русе на ул. „Майор Ат. Узунов” № 19.

Гражданите, които са трайно безработни, не получават обезщетение от Бюрата по труда и не се осигуряват от държавата, трябва да превеждат здравните си вноски до 25-то число на месеца, следващ месеца, за който се отнасят. В същия срок те трябва да подадат и декларация Образец 7. Това означава, че здравната вноска за септември 2023 г. трябва да се внесе най-късно до 25 октомври 2023 г. Размерът на минималната здравноосигурителна вноска от 1 август е 31,20 лв. Най-лесно и без такси за банков превод здравните вноски се плащат чрез физическите ПОС терминали на работните места в салоните за обслужване в офиса на НАП в Русе или чрез виртуалния ПОС терминал на агенцията(е-услугата за плащане) в Портала за електронни услуги на НАП.

Здравноосигурителните права на гражданите, които се осигуряват за своя сметка, се прекъсват, ако не са внесени повече от 3 дължими месечни здравноосигурителни вноски за период от 36 месеца. Прекъснатите здравноосигурителни права на гражданите се възстановяват при условие, че заплатят всички дължими здравноосигурителни вноски за последните 5 години (60 месеца). Справка за размера на дължимите здравноосигурителни вноски и лихвите към тях може да се направи в офиса на НАП в Русе или от Портала за електронни услуги на НАП в рубриката „Справка за здравноосигурителен статус“. Услугата е автоматична със свободен достъп и информация може да се получи с въвеждане на ЕГН чрез клавиатурата на телефона. Размерът на дължимите здравни вноски може да се консултира и на информационния телефон на Агенцията 0700 18 700.

Сподели: